Finland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Valtaukset | Taideyliopisto tarjoaa opiskelijoilleen opinto­pisteitä yli­opiston valtaamisesta

”Kurssi on ajateltu osana opintoja eikä osana sitä, että ei opiskele ja saa sitten kuitenkin suorituksen”, sanoo Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun varadekaani Ville Sandqvist.

Teatterikorkeakoulun yhteisen opetuksen keskus tarjoaa kaikille Taideyliopiston opiskelijoille mahdollisuuden osallistua Valtauksen dramaturgia -kurssille, josta voi saada kahdesta viiteen opintopistettä.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun varadekaani Ville Sandqvist kertoo HS:lle, että kurssin perustamisella pyrittiin reagoimaan valtaukseen nopeasti ja tukemaan valtaukseen ja sen myötä yliopiston toimintaan osallistuvia opiskelijoita.

Pelkkä valtaukseen osallistuminen ei kuitenkaan riitä kurssisuorituksen saamiseen, vaan kurssiin liittyy tiettyjä osaamistavoitteita.

Niitä ovat muun muassa valtauksen järjestäytymisen hahmottaminen, valtauksen keskeisten elementtien ja narratiivien tunnistaminen sekä taiteen ja aktivismin monenlaisten yhteisten rajapintojen ymmärtäminen.

”Opiskelijat käsittelevät omaehtoisesti useita sellaisia kysymyksiä, joita kurssin osaamistavoitteissa on mainittu”, Sandqvist sanoo.

Hänen mukaansa opiskelijat järjestävät Taideyliopistolla ja Teatterikorkeakoululla omaehtoisesti lukupiirejä ja keskustelutilaisuuksia, joihin he ovat kutsuneet asiantuntijoita paikalle puhumaan.

Helsingin yliopiston valtaus on jatkunut päiväkaupalla. Kuva:  Kalle Koponen / HS

Kurssille on Sandqvistin mukaan tällä hetkellä ilmoittautunut runsaat 20 opiskelijaa. Opintopisteet riippuvat siitä, miten suureksi opiskelijan suorituksen laajuus arvioidaan.

Oppiminen tapahtuu erikseen järjestettyjen luentojen sijaan käytännönläheisesti esimerkiksi juuri valtauksen yhteydessä.

”Tämä ei ole uniikki tapa toimia Taideyliopistossa ja Teatterikorkeakoulussa, että niin sanotusti räätälöidään kurssi johonkin tarpeeseen, joka liittyy keskeisesti opintoihin. Opiskelijamme voivat tehdä vaikkapa taiteellisia produktioita omaehtoisesti siten, että siihen sisältyy esimerkiksi ohjaavaa opetusta, tai lopputuloksen tarkastelua esseen tai raportin kautta.”

Sandqvist toteaa, että siitä syystä Valtauksen dramaturgia -kurssin opintopisteiden katsotaan kertyvän nimenomaan opiskelusta.

”Me olemme opinnollistaneet tämän valtauksen. Lähdemme siitä, että opiskelijat suorittavat tämän kurssin, ja että se on osa heidän opintojaan.”

Sandqvistin mukaan suurin osa opiskelijoista suorittaa valtauksesta huolimatta kiitettävästi samaan aikaan omassa opintosuunnitelmassaan olevia opintoja.

Siksi Valtauksen dramaturgia -kurssin kohdalla ei hänen mukaansa olla pyritty siihen, että helpotettaisi opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa esimerkiksi opintotukeen oikeuttavia kuukausittaisia opintopisteitä.

”Kurssi on ajateltu osana opintoja eikä osana sitä, että ei opiskele ja saa sitten kuitenkin suorituksen.”

Kuten Taideyliopiston kursseilla muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta on tapana, Valtauksen dramaturgia -kurssin suoritus arvioidaan läsnäolon pohjalta.

”Meillä riittää suorituksen saamiseen se, että vastuuopettaja arvioi, että läsnäoloa on ollut riittävästi. Toki tässäkin kurssissa opiskelijat suorittavat jonkinlaisen esseen tai loppuraportin tai muun kirjallisen tehtävän, jonka myötä läsnäolo on suoritettu.”

Sandqvist johtaa Teatterikorkeakoulussa yhteisen opetuksen keskusta, joka on ollut olemassa jo yli 20 vuotta ennen Taideyliopiston perustamista. Se on reaktiivinen yksikkö, joka valmistaa ja räätälöi erityisiä popup-kursseja yleensä puolivuosittain, tai reaktiona olemassaolevaan tilanteeseen.

”Valtauksen dramaturgian kaltaisen kurssin perustaminen on meille melko normaalia toimintaa.”