Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Vindkraftbransjens kjøpefakta

DEBATT: «Konsekvensutredning av vindkraft vil få fram fakta» har blitt omkvedet fra vindkraftbransjen spinnmestre over hele landet – ikke minst fra bransjens Åslaug Haga i Aftenbladet 16. september.

«Historien om vindkraftutbyggingen har mange eksempler på at man tilpasser eller kjøper de fakta man trenger for å få konsesjon», skriver Sveinulf Vågene.
Foto: Pål Christensen
Publisert: Publisert:

For mindre enn 10 minutter siden

iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Men hvem sine fakta er det de ønsker å få frem, og hva er det vi sier ja til ved konsekvensutredning? Her er noen eksempler som belyser hvordan vindbransjens fakta altfor ofte produseres.

Naturverdier forsvant

På Okla på Stadlandet ble det gjort en grundig vurdering av naturverdiene i 2005/2007. Vurderingen ble utført av en anerkjent biolog med 30 års erfaring. Vindkraftutbygging ble sterkt frarådet grunnet naturverdier. Men det passet åpenbart ikke Vestavind kraft for utredningen ble forkastet. I stedet bestilte de en ny miljørapport fra en annen konsulent. Den ble utført av en botanikkstudent og en naturforvalter med erfaringsfelt innen marinbiologi. På basis av noen timers befaring på Stadfjellet reduserte de kraftig verdien av naturen i 2013.

Den nye rapporten førte til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nedgraderte naturverdiene på Okla fra stor til liten. Det åpnet for at de kunne gi konsesjon.

Det er et demokratisk problem at mye av kunnskapsgrunnlaget om miljøvirkninger fra vindkraft er kraftig forurenset av partiske bestillingsstudier.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane påpekte en rekke feil i utredningen og frarådet utbygging. Også fylkeskommunen og Miljødirektoratet frarådet. Men for døve ører – OED bekreftet konsesjonen. Resultatet ble at det særegne terrengdekkende myrlandskapet ved ikoniske Vestkapp nå er ødelagt av voldsomme naturinngrep fra fem vindturbiner – og nå kan vi trygt si at naturen på Okla har liten verdi.

Faktafiksing på Moifjellet

Moifjellet i Bjerkreim er et eksempel på hvordan vindkraftbransjens forhold til fakta ikke har blitt bedre med årene – snarere tvert imot. Planer om vindkraft på Moifjellet ble stoppet i 2012 av Olje- og energidepartementet, blant annet fordi en utbygging kunne føre til alvorlig og vesentlig skade på naturmangfoldet. Hensyn til rovfugl, fugletrekk, landskap og tap av areal var også viktig.

Men et nei fra Olje- og energidepartementet (OED) er åpenbart ikke et varig nei. Nå er det klart for neste runde. Statkraft mener at de kan fikse på kunnskapen fra 2012 og kjører nå på for å få konsesjon.

Slik får vindkraftutbyggerne lov å holde på til de får det svaret de ønsker – så lenge ikke noen sier stopp.

Forurenset kunnskapsgrunnlag

Det er et demokratisk problem at mye av kunnskapsgrunnlaget om miljøvirkninger fra vindkraft er kraftig forurenset av partiske bestillingsstudier. Disse er vanligvis betalt av ressurssterke aktører som vil berike seg på å bygge og selge vindkraftverk.

Støybelastninger fra vindkraft er et område hvor denne formen for påvirkning foregår. NVE, som ikke har fagkompetanse på støy, har uten videre godtatt bransjens enøyde bestillingsstudier. Resultatet er at en rekke sterkt støybelastede vindkraftverk som Vardafjell og Lista har blitt bygd.

Historien om vindkraftutbyggingen har mange eksempler på at man tilpasser eller kjøper de fakta man trenger for å få konsesjon. Bare det at Åslaug Haga skryter av konsesjonsprosessen og bransjens fakta burde få det røde lyset til å blinke hos alle.

Friluftslivet står sterkt i den norske folkesjela. Er du komfortabel med å si ja til konsekvensutredning, og med det overlate verdivurderingen av dine kjære natur- og friluftsområder til et slikt vilkårlig og korrumpert system? Kanskje vi burde lære av de mange erfaringene vi alt har gjort med vindkraftutbygging og erkjenne at vi vet mer enn nok om vindkraft til å si nei nå? Si nei før vindens lykkejegere og influensere får tid til å sette seg fast og smøre seg frem med luftige tilbud om penger og andre smøremidler.