Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

– Vi har rotet i åtte år. Bygg Bybanen i tunnel!

Dette er en flott mulighet til å bygge Bergen for fremtiden.

Bybanen til Åsane bør gå i tunnel, mener Martin Smith-Sivertsen.
Foto: Eirik Brekke (arkiv)
Publisert: Publisert:

Nå nettopp

iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I ti år har det vært et flertall av bergenserne som ønsker at Bybanen til Åsane skal gå i tunnel gjennom sentrumskjernen av Bergen. Ved kommunevalget ble det flertall for å legge banen i tunnel.

Så da er vel tiden inne for å skrinlegge bybane over Torgallmenningen, Torget og Bryggen, og heller bygge Bybanen i tunnel. Noen hevder dette er en omkamp, men det er i så fall en sannhet med store modifikasjoner.

Virkeligheten er annerledes i dag enn da man først begynte å snakke om bybane i Bergen, mener Martin Smith-Sivertsen.
Foto: Eirik Brekke (arkiv)

For det første vil det være krav til en ny konsekvensutredning (KU). For mer enn ti år siden ble det laget en konsekvensutredning om Bybanen.

Den omhandler utelukkende traseen for Åsanebanen og ingenting om andre temaer. En utvidelse av Bybanen vestover er i en utredning på 320 sider avspist med en halvside, hvor det slås fast at utenfor rushtidene vil buss være raskere enn bane. Denne konsekvensutredningen var derfor både feil og ufullstendig.

Den ble likevel i 2014 godkjent som grunnlag for tiltaket, men denne godkjenningen ble opphevet av Bergen bystyre i et møte 20. april 2016, sak 88–16.

Med andre ord foreligger det ikke noen godkjent KU for Bybanen til Åsane i det hele tatt. Reguleringsplanene for dagløsningen er derfor ikke gyldige selv om de har fått, eller vil få, flertall i det avgående bystyret.

Les også

Gerd Tjeldflåt: «Meyer er ikkje den første som spelar vekk Bybanen»

Det er viktig at store investeringer utredes godt. Når Bybanen til Åsane planlegges bygget, uten at man tar hensyn til en fremtidig bane til Dokken, da er åpenbart ikke plangrunnlaget godt nok. Det er også et demokratisk problem.

Hvis man bygger bybane i en dagløsning over Torgallmenningen, Torget og Bryggen, vil etter all sannsynlighet en bane til Dokken også bygges i dagen. Da ender vi opp med at baner fra nord, sør og vest møtes på Torgallmenningen rett ved siden av Sjømannsmonumentet.

Hvis et flertall av bergenserne ønsker det, så skal jeg selvsagt akseptere det. Men slik det er nå, har ikke innbyggerne fått tatt stilling til dette spørsmålet. På grunn av det mangelfulle plangrunnlaget.

Les også

Bybanestriden tok til gatene

Et annet vesentlig poeng er at flertallet skal bestemme. Politikk består ikke bare av nye ideer og forslag, det består vel først og fremst av omkamper. Dette er både rimelig og fornuftig i en verden som forandrer seg.

Jeg var selv med å lansere Bybanen, i form av Light Rail, helt på slutten 1980-tallet. Det var Naturvernforbundet som fremmet dette forslaget i Bergen. Den gang var det viktig å få byttet ut biltrafikk med kollektiv. Dette er fremdeles viktig, men det har gått 33 år, og i dag er virkeligheten annerledes.

Alt tyder nå på at Christine Meyer (H) blir byens neste byrådsleder. Her sammen med Eivind Nævdal-Bolstad (til v.) og Chris Jørgen Rødland.
Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Kollektivdekningen og ambisjonene er høyere enn man kunne drømme om den gangen. Det betyr flere avganger og mer trafikk fra banen. Sentrum er mer populært, og det er enda flere som vil bo sentralt. Folk som i 1989 gjerne ville bytte ut biler med bane, spør seg: Hvorfor kan vi ikke fjerne både biler og bane i den mest sentrale delen av byen?

Hvorfor ikke la sentrumsgatene være forbeholdt fotgjengere, syklister, folkeliv og folkefest? Da den franske byen Nice bygget sin bybane nummer to, valgte de å legge den i tunnel, fordi kollektivbruken stadig økte og fordi banen skulle gjennom den historiske delen av sentrum.

Les også

Åpner for å droppe steinuttak i Sandviken

Mitt poeng er at bergenserne ikke vil ha bybane over Bryggen. Og vi kan føye til ikke bybane over Torgallmenningen, Torget eller i Strandgaten. Dette er sentrumskjernen i vår by. I Bergen kan man lese byens utvikling kvartal for kvartal. Bergen sentrum er lite og kompakt.

Bryggen i Bergen sin direkte kontakt med Vågen er i dag en sjeldenhet. I de fleste sammenliknbare byer er de historiske byggene enten revet, eller så er de bygget inn av andre bygg. I Bergen ligger Bryggen ved Vågen.

Hele den historiske bykjernen i sentrum må tas vare på og utvikles. Tenk hva det vil bety hvis man får fjernet gjennomgangstrafikken over Bryggen og Torget, og hele strekket Torgallmenningen, Torget, Vågsbunnen og Bryggen blir tilrettelagt for myke trafikanter. Tenk hvilket potensial dette er for Bergen!

Nærheten mellom den historiske Bryggen og Vågen er unik, mener Martin Smith-Sivertsen.
Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Bergensere har også tidligere sagt nei til å ødelegge vår historie. Det har vært nok av planer som er avvist opp gjennom historien. Slik er det også med Bybanen over Bryggen. Den blir avvist av innbyggerne. Denne klare folkeoppfatningen må respekteres. Da nytter det ikke å snakke om omkamp.

Det er i dag et flertall av innbyggerne som ønsker bybane. Personlig er jeg sterkt tilhenger av å bygge mer bybane. Jeg vil ha bybane både til Åsane og vestover til Dokken, Laksevåg og Loddefjord. Skal vi få dette til, må vi legge gode planer.

26. september var det bybanedemonstrasjoner fra begge sider av debatten. På bildet vises Bryggen-tilhengerne.
Foto: Vebjørn Munkvold (arkiv)

Her har Bergen sviktet. Man har sovet i timen. Verden har utviklet seg, men Bergen har sett seg blind på det som var moderne for 33 år siden – og på å løse enkeltstrekninger uten å se helheten.

Derfor er det ikke noe annet valg for planleggerne i Bergen kommune enn å gå tilbake til tegnebordet og lage en god helhetlig plan for hvordan Bybanen skal gå igjennom sentrum.

Men dette er også en flott mulighet til å bygge Bergen for fremtiden. Og en god tunnelløsning trenger ikke å ta lengre tid å realisere enn dagløsningen. En tunnel kan i stor grad bygges uavhengig av veisystemet, og det vil i Bergens tilfelle være svært tidsbesparende.

Les også

Ti nye omkamper som Bergen bør ta

Man unngår også vesentlige arkeologiske utgravninger. En tunnel trenger heller ikke å være dyrere enn dagløsningen, blant annet fordi det er en enklere utbygging, enn ved å måtte forholde seg til eksisterende infrastruktur i en middelalderby.

Vi skal ha respekt for at mange ønsker at Bybanen skal gå i dagen. Samtidig håper jeg at når de ikke får banen over Torgallmenningen, Torget og Bryggen, så kan de akseptere at den bygges i tunnel. Det viktigste må jo være at man bygger banen. Når vi har brukt åtte år på å rote med bane over Bryggen, kan vi nå bli enige om å bygge banen – i tunnel!