Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Mener Rema-grep kan bli dyrere for kunden

(E24) Rema 1000 ønsker å skifte ut praksisen med to faste prisvinduer hvert år. Det vil være langt mer ressurskrevende, ifølge Kavli og Q-Meieriene.

Før sommeren ga Rema 1000-sjef Tom Kristiansen beskjed om at kjeden vil droppe «prissjokk-modellen».
Foto: Siv Dolmen
Publisert: Publisert:

Nå nettopp

Kavli og datterselskapet Q-Meieriene mener at både næringsliv og forbruker er tjent med å beholde dagens prisordning, skriver E24.

Den går ut på at det er to faste tidspunkter (februar og juli) der dagligvarekjedenes innkjøpspriser endres. Tre måneder før dette må leverandørene ha meldt inn sine kostnadsendringer.

Ordningen betyr som regel at matprisene i butikk øker ekstra mye i disse to månedene.

Denne særegne løsningen har fanget næringsminister Jan Christian Vestres (Ap) interesse. Han har bedt Konkurransetilsynet å finne ut om det kan ha betydning for matprisene.

Mer administrasjon

Rema 1000 har i år tatt til orde for hyppigere forhandlinger.

Vi går nå vekk fra disse prisvinduene og forhandler løpende gjennom året, sa Rema 1000-sjef Tom Kristiansen til E24 i juni.

Det vil imidlertid være risikabelt å endre ordningen, mener Kavli og Q-Meieriene.

Kavli og Q-sjef Kristine Aasheim vil gå i dialog med Rema 1000 for å forsikre seg om at prisforhandlinger ikke vil bli mer arbeidskrevende fremover.
Foto: Hanna Kristin Hjardar / E24

I deres felles svar til Konkurransetilsynet påpeker de at det vil kreve «betydelig mer administrasjon både hos leverandør og butikkjede».

– Det kan igjen føre til økte priser til forbrukerne, sier administrerende direktør Kristine Aasheim til E24.

For å unngå dette vil Kavli gå i dialog med Rema 1000, forteller hun.

– Vi er nysgjerrige på å forstå mer rundt hvordan dette praktisk skal la seg gjennomføre.

Et forhandlingstema

E24 har fått delvis innsyn i svarbrevene fra matindustrigigantene Tine, Orkla og Nortura i tillegg. Brevene er i stor grad sladdet. Innholdet anses som forretningshemmeligheter.

Alt det Nortura har svart på spørsmål om fordeler og ulemper ved dagens ordning er unntatt offentlighet.

– Vi ønsker ikke å gå detaljert inn på det. Hva som er vår ønskesituasjon er et forhandlingstema, sier juridisk direktør Kjell Clement Ludvigsen til E24.

Gilde-produsent Nortura påpeker at prisjusteringer er arbeidskrevende.
Foto: Hallgeir Vågenes / VG / NTB

Han legger til at prisjusteringer på et generelt plan er arbeidskrevende.

– Så det å ha kontinuerlige forhandlinger vil stille krav til oss om å jobbe på en annen måte.

– Kan det føre til høyere priser?

– Det har vi ikke grunnlag for å svare på ennå.

Både fordeler og ulemper

Tine påpeker en nedside med at det ikke er mer enn to prisjusteringsvinduer.

«Ulempen for Tine er risikoen knyttet til kostnadsøkninger i perioden mellom prisvinduene. Dette fører igjen til presset lønnsomhet», skriver de i sitt svarbrev.

Kommunikasjonsrådgiver Margrete Holm Rogne legger til på e-post at å endre praksisen kan ha både fordeler og ulemper. Tine vil «av konkurransemessige hensyn» ikke gå mer i detalj.

– Når det gjelder vår dialog med Rema 1000, er dette et forhold mellom partene.

Orkla påpeker det samme som allerede er nevnt. Ulempen med kun to faste vinduer er at «kostnadsetterslepet kan bli for langt og krevende å håndtere».

Fordelen er at «prisendringsprosesser er svært ressurskrevende, og man får redusert dette ned til to arbeidsperioder». Det gir administrative besparelser, påpeker Orkla.

Ønsker høyere tempo

E24 har spurt hva Rema 1000 tenker om at Kavli og Q-Meieriene er tilhengere av dagens løsning. Vi har også spurt om hvordan tilbakemeldingen har vært fra leverandører etter artikkelen om at Rema 1000 vil vekk fra dagens ordning, og om de har som mål å forhandle seg ut av disse prisvinduene i høst.

Rema 1000 svarer i liten grad på spørsmålene, men påpeker bakgrunnen for saken.

– Vi ønsker større fleksibilitet i forhandlingene med våre leverandører, slik at endringer i råvare- og driftskostnader raskere vil treffe kunde gjennom prisene i butikk. Endringer av priser må i større grad tilpasses dynamikken i den enkelte kategori, ikke et gitt tidspunkt i kalenderen, skriver kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes i en e-post.

 Målet er at priskutt skal komme kundene raskere til gode i form av lavere priser i hyllen,
Foto: Siv Dolmen

Hun legger til at Rema 1000 nå står i rammeavtaler for inneværende år.

– Vi har allerede god dialog med våre leverandører om hvordan vi kan få til praktiske og ressurseffektive løsninger også i fremtiden.