Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Vil kjøpe kommunale boliger for 200 millioner kroner

Byrådets forslag til bybudsjett presenteres onsdag formiddag.

Fra før er det kjent at Ap-byrådet legger opp til gratis SFO for tredjeklasse på 19 grunnskoler i Bergen til neste år. I tillegg vil de indeksjustere sosialsatsene i Bergen, og bruke penger på servicemedarbeidere på sykehjemmene, noe som fagansatte har etterlyst.

Tirsdag avslører sosialbyråd Line Berggreen Jacobsen (Ap) at byrådet også vil investere 200 millioner kroner i nye kommunale familieboliger.

Pengene skal benyttes til å kjøpe boliger de neste to årene.

– Dette er et krafttak for de som trenger dette, sier Berggreen Jacobsen.

Med familieboliger mener byrådet boliger med minst tre soverom.

Kan radbrekkes i desember

– Sammen med en del andre risikofaktorer vet vi at trangboddhet er noe av det som gir barn og unge et vanskeligere utgangspunkt enn andre. Vår mål er at alle barn og unge skal ha en god oppvekst og like muligheter uavhengig av økonomiske forskjeller, sier byråden.

Særlig i en tøff økonomisk tid mener byråden at kommunen må føre en offensiv og raus boligpolitikk.

Budsjettforslaget er det Ap-byrådet som har laget. Endelig budsjett skal ikke vedtas før i desember.

Da kan byen ha et helt annet styre. Det nyvalgte bystyret konstitueres i slutten av oktober. Dette skal behandle budsjettforslaget Ap legger frem nå, og gjøre sine forandringer.

Dersom Høyre styrer er det kjent at de er kritiske til Aps forslag om å gjøre SFO gratis på 19 skoler. De har heller aldri vært tilhengere av å bruke mye penger på høye sosialhjelpssatser.

– Slik vi vil styre

På spørsmål om hvor mye man kan legge i disse budsjettforslagene, sier Berggreen Jacobsen at dette er Aps politikk, slik de mener pengene bør prioriteres det neste året.

– Da er det å bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge noe av det aller viktigste vi gjør.

– Så vil den politiske situasjonen vise hvordan budsjettet ser ut når det skal vedtas i desember, sier hun.

– Er det lettere å foreslå dyre prioriteringer når dere vet at det er et nytt bystyre som uansett skal vedta det endelige budsjettet?

– Nei, vi gikk til valg på en garanti om at vi skal styre byen med forsvarlige budsjetter. Dette handler om prioriteringer. For oss er det viktig å prioritere oppvekstsvilkår for barn og familier, og utjevne sosiale forskjeller.