Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

– Slik kan vi bekjempe ensomhet i Bergen

Frivilligheten kan være en sterk motkraft.

«La oss ta denne kampen sammen», skriver Johannes Banggren (H). Foto: Tuva Åserud (arkiv)
Publisert: Publisert:

Nå nettopp

iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ensomhet er en av samfunnets største sosiale utfordringer. For å bekjempe dette er frivillighet en avgjørende ressurs som kan bidra til å bygge sterke fellesskap og skape sosiale bånd. For å utnytte frivillighetens fulle potensial med å redusere ensomhet, må det offentlige komme sterke på banen.

For det første er det nødvendig å øke innsatsen for å fremme frivillig sektors evne til å håndtere viktige samfunnsoppgaver. Ved å anerkjenne og styrke rollen til frivillige organisasjoner kan samfunnet dra nytte av deres ekspertise, engasjement og kapasitet til å løse ulike samfunnsutfordringer.

Et annen viktig tiltak er å stille offentlige bygg til disposisjon for lokale aktiviteter på kveldstid og i helgene. Skolene, som ofte står tomme utenfor skoletid, kan transformeres til viktige nærmiljøsentre.

Ved å tilby disse lokalene som møteplasser for frivillige organisasjoner og innbyggerne, kan vi skape et pulserende miljø der mennesker kan komme sammen, delta i felles aktiviteter og bekjempe ensomhet. Dette vil ikke bare gi frivillige organisasjoner en plattform å operere fra, men også gi lokalbefolkningen tilgang til sosiale nettverk og positive opplevelser.

Skoler bør i større grad benyttes som nærmiljøsentre, mener innsenderen. På bildet: Flaktveit skole. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Samtidig er det essensielt å stoppe byråkratiseringen av frivilligheten. Søknadsordninger og rapporteringskrav kan være tungvinte og ressurskrevende for frivillige organisasjoner.

Derfor må vi gjennomgå disse prosessene med mål om forenkling av tilskuddsordninger. I tillegg bør en automatisk refusjonsordning etableres, der lag, organisasjoner, idrettsforeninger og frivillige kan få tilbakeført gebyrutgifter relatert til utlegg for allmennyttige formål. Dette vil gi økonomisk lettelse og frigjøre ressurser som kan brukes mer effektivt for å styrke samfunnsengasjementet.

Videre er det viktig å samarbeide tett med frivillige organisasjoner for å bygge ned barrierer som hindrer barn og unge i å delta på fritidsaktiviteter. Økonomiske, sosiale eller geografiske begrensninger bør ikke være hindringer for deltakelse. Gjennom et samarbeid kan vi identifisere og adressere disse barrierene, og arbeide for å sikre at alle barn og unge får muligheten til å delta i meningsfulle og inkluderende aktiviteter.

Ensomhet er en alvorlig utfordring, men frivilligheten kan være en sterk motkraft. Ved å lage en ny mobiliseringsplan, tilgjengeliggjøre offentlige bygg, redusere byråkratiet og samarbeide for å fjerne barrierer, kan vi forme et samfunn preget av økt samhold og trivsel.

La oss ta denne kampen sammen og bygge et Bergen der ensomhet ikke får grobunn, men der frivilligheten blomstrer og skaper sterke og inkluderende fellesskap.