Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Skal kutte flere stillinger: – Mange blir bekymret

Onsdag kom nyheten om at Tryg-konsernet skal kutte et sted mellom 250 og 270 stillinger.

– Det er mange mennesker som berøres, og flere fikk nok litt bakoversveis da de så nyheten, sier Mette Osvold.

Hun er hovedtillitsvalgt for Tryg i Norge og ansattrepresentant i Tryg-konsernet sitt styre. I dette intervjuet sitter hun i kantinen i Tryg sine lokaler i Fyllingsdalen, og forteller om stemningen blant kollegaene som nå fyller opp lunsjfatene.

Foreløpig er det ingen som vet hvor mange stillinger som skal kuttes i Bergen.

– Folk har mange spørsmål nå. Det summes i gangene og folk snakker om hva dette betyr for seg selv, jobben og for Tryg. Det er naturlig at mange blir bekymret når det kommer en sånn nyhet, sier Osvold.

Trygs kommunikasjonssjef, Ole Irgens, har forståelse for at nyheten skaper utrygghet blant de ansatte. Han lover at ledelsen skal ta vare på de som blir berørt.

– Jeg har selv vært i den situasjonen tidligere, og vet at det ikke er enkelt. Det spenner bein under arbeidsplassen, som er en viktig søyle i folk sitt liv. Alle skal bli personlig tatt vare på, sier Irgens.

Kutter tre steder

De varslede kuttene i forsikringsselskapet kommer tre steder:

  • Næringsliv- og industriavdelinger i Norge skal slås sammen til én avdeling. Da kuttes det stillinger i Norge.
  • Det samme skjer med næringsliv- og industriavdelingen i Danmark.
  • I tillegg kuttes det en del konsernfunksjoner i Danmark.

Til sammen skal det kuttes 250 til 270 stillinger. Foreløpig er det ingen som vet hvor mange stillinger som kuttes hver av de tre stedene.

– Men det er helt åpenbart at det blir kuttet flere stillinger i Danmark enn i Norge, sier Irgens.

Tryg-konsernet har sitt hovedkontor i Danmark. I Norge har selskapet cirka 1500 ansatte, hvorav 1250 jobber i Bergen.

Økte renter, svak kronekurs i Norge, høy inflasjon og hyppigere skader i forbindelse med ekstremvær er noen av årsakene til omorganiseringen. En annen årsak er at selskapet allerede har slått sammen næringsliv- og industriavdelingen i Sverige, og ledelsen mener det har fungert bra.

– Vi mener at bedriftskundene får bedre service når de betjenes av én enhet i stedet for to. Vi ser at den svenske modellen fungerer best, så da er dette ganske naturlig, sier Irgens.

I dag er det sånn at næringslivsavdelingen betjener små og mellomstore bedriftskunder, mens industriavdelingen betjener de største bedriftskundene. I fremtiden skal altså alle bedriftskundene samles under én enhet.

Håper å være ferdig før nyttår

Tryg-ledelsen håper å ha fullført omorganiseringen innen nyttår.

– Vårt mål som den største fagforeningen i Tryg, er selvsagt at flest mulig skal beholde jobben sin. Nå er vi i gang med å finne gode løsninger sammen med ledelsen, og sørge for at de som blir berørt blir tatt vare på, sier Osvold.

– Jeg håper folk puster litt rolig, og at vi kan komme ut av dette på en grei måte, legger hun til.

– Noen ganger synes de ansatte at det er ryddige nedbemanningsprosesser, og andre ganger føler de seg dårlig behandlet. Hvordan har dere opplevd prosessen så langt?

– Det er litt tidlig å svare på, siden vi fremdeles er midt i prosessen, svarer Osvold.

– Bryter med trenden

Ole Irgens sier at de har prøvd virkemidler som generelle sparetiltak, ansettelsesstopp og nedleggelse av åpne stillinger. Å gå til nedbemanning er noe de ikke gjør med lett hjerte.

– De siste årene har vi ansatt flere, kjøpt opp andre selskaper og vokst, og så drar vi i håndbrekket nå. Jeg forstår at denne meldingen kom som et sjokk, for det bryter med trenden de siste årene. Men vi må forberede oss for fremtiden, sier Irgens.

Han lover at selskapet i omstillingsprosessen skal gjøre flere ting for å hjelpe de ansatte.

– Vi hjelper folk med å søke på andre stillinger i Tryg. Og så vil vi tilby karriereveiledning hvis noen skal søke jobb andre steder. Bedriften kan også tilby avtaler med sluttvederlag, eventuelt førtidspensjonering for de som har fylt 62 år, sier Irgens.

Danske Michael Rødbroe Kolbæk skal for øvrig lede den sammenslåtte avdelingen mot bedriftskundene i Norge.

Les også

Forsikringsselskapet Tryg kutter over 250 stillinger