Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Nei, åpne russcener rekrutterer ikke ungdom!  

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom mine snart 20 år innen rusfeltet har jeg til dags dato ikke møtt, eller funnet forskning som tilsier at ungdom blir rekruttert inn til et tungt rusmiljø gjennom de åpne scenene. Snarere tvert imot. Denne løgnen må ikke få fortsette å leve. Den fungerer kun som et hinder for å a) hjelpe dem som lever helt på (vågs) bunnen av samfunnet og b) hindre at flere faller ut og ender opp på (vågs) bunnen.

Gjennom researchen til TV-dokumentaren «Rus» på NRK, intervjuet jeg en rekke ungdommer om deres forhold til rus. Et av funnene var at jo tettere man levde på et rusmiljø, jo mer bevisst ble man på skyggesidene. Som en ungdom på en skole tett på rusmiljøet sa det; Vi går jo forbi dem hver dag og ser hvor jævlig de har det og det er jo ikke et liv vi drømmer om å få.

Jeg skal ikke si 100 prosent sikkert at en velfungerende ungdom aldri ut av det blå har ringt fotballtreneren sin og sagt at hen slutter på fotballaget fordi hen har bestemt seg for å bli rusmiddelavhengig. Den dagen et menneske tar sine første skritt inn i miljøet på Vågsbunnen, ligger det en historie med rusmiddelbruk, nederlag og smerte bak det valget.

Ungdommens vei inn i rusmiljøet skjer i nærmiljøet og rusmiddelet kjøpes av venner eller via internett. Du starter ikke i Vågsbunnen.

Noe av det første jeg lærte var at rusen ikke er problemet, rusen er problemløseren.

Thomas Anthun Nielsen

Det er her BAs fokus bør være. Det er her dere burde grillet politikerne. Hvorfor tillater man at ungdom faller utenfor? Hvorfor jobber dere ikke for en skole alle kan bestå? Hvordan skal dere konkret hindre at forskjellene øker? At de tillater at de sosiale arenaene som ungdommene trenger for å vokse seg inn i rollen som trygge voksne bygges ned eller ikke bygges i det hele tatt? At vi har et barnevern som hjelper unge inn i rusen og ikke ut av den?

God, treffsikker forebygging og innenforskap hindrer ungdom i å falle ut i utenforskap som igjen hindrer dem i å bli en del av Vågsbunnen-miljøet.

Når politikerne stadig peker på det åpne rusmiljøet, skylder på det og sier at her må politiet rydde opp, så slipper de altfor billig unna. Her savner jeg den vaktbikkjen pressen skal være. For det er de samme politikernes skyld at miljøet er der i utgangspunktet. Gjennom å ikke bevilge nok midler til tiltak som skal hindre ungdom fra å havne i utenforskap. Her er ingen partier verken nevnt eller glemt.

Det må bli slutt på at politikerne får skyve politiet foran seg hver gang de blir spurt om hvorfor de lar mennesker gå til grunne, midt i Bergen sentrum. Politiet er nemlig ikke løsningen.

Politiet kan ikke sørge for nok lærere i skolen slik at alle elevene der blir sett og fanget opp hvis de sliter. De kan heller ikke gå inn som helsesykepleiere i skolene for å følge opp unge som har det vanskelig. Politiet kan ikke drive fritidsklubber, idrettslag, skolekorps, teater eller øvingslokaler for band. Politiet kan heller ikke være psykologer, miljøterapeuter eller leger som hjelper ungdom ut av et begynnende rusmiddelproblem.

Det er politikernes jobb å sørge for dette gjennom å gi kommunene, de frivillige og helsevesenet tilstrekkelige midler til å gjøre sin del av jobben. Gjør de ikke det så vil det fortsatt komme nye mennesker med knuste håp og drømmer til de åpne rusmiljøene.

Hva gjør vi så med dem som er der da? Noe av det første jeg lærte var at rusen ikke er problemet, rusen er problemløseren. Politikerne peker igjen på at rusen er problemet og nok en gang må de i uniform inn for å løse problemene. Hva med å heller innse at rusen ikke er problemet da?

Gi menneskene behandling! Innse at noen kanskje trenger den støtten heroinet gir dem for å mestre hverdagen og gi dem tilbud om heroinassistert behandling. Skaff gode boliger til dem. har vist seg å være en meget god investering.

Megafonhuset i Sverres gate er nå blitt til Huset i Sverres gate og er et forbilledlig bevis på at mennesker har en kraft i seg til å skape noe, bare de gis tillit og trygghet. Og når vi løser problemene mennesker med ruslidelser har og som er grunnen til at de ruser seg, vil vi til slutt gjøre problemløseren overflødig. Da forsvinner også de åpne russcenene.

Mer fra debatten: