Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Får 20 nye studieplasser til Vestlandslegen: – Vi må stå sammen

Det var under tirsdagens pressekonferanse i Stavanger at forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) kunngjorde at regjeringen oppretter 20 nye studieplasser ved medisinutdanningen på Universitetet i Bergen (UiB).

– Det er veldig gledelig for meg å bekrefte at regjeringen støtter opp under UiBs satsing på Vestlandslegen her i Stavanger gjennom støtte til studieplasser. Vi mener denne satsingen er både nødvendig og ikke minst viktig for å møte utfordringene vi står ovenfor som samfunn, sa statsråden.

Per Bakke er dekan ved medisinsk fakultet på UiB.

Når BA ringer sitter han på flyplassen i Stavanger, få timer etter at han og UiB-rektor Margareth Hagen fikk det glade budskap fra den ferske utdanningsministeren.

– Det er kjempebra, vi er veldig fornøyde, forteller Bakke på telefon og legger til:

– Norge trenger flere medisinstudenter, og flere leger utdannet i Norge. Dette er et skritt i rett retning.

– Positivt for hele Vestlandet

Grimstadutvalget kom høsten 2019 med en rapport om utdanningen av leger i Norge. Per 2017–18 studerte 47 prosent av norske medisinstudenter i utlandet.

Mens antallet utenlandsstudenter økte kraftig de siste ti årene, sto antall studieplasser innen medisin i Norge nesten på stedet hvil i samme periode.

Utvalget anbefalte at Norge på kort sikt rigger seg for å utdanne 80 prosent av legene vi trenger selv. Da må antall studieplasser økes med 440, opp til 1076. Opptrappingen burde fullføres så raskt som mulig, og senest innen høsten 2027.

UiB sitt innspill til rapporten var programmet Vestlandslegen, som er en regional satsing på utbyggingen av medisinutdannelsen.

– Programmet Vestlandslegen er positivt for hele Vestlandet. Her vil medisinstudentene ta de tre første årene i Bergen og de tre siste i Stavanger. På sikt skal vi utvide til Haugesund og Førde. Det er viktig for rekrutteringen av leger i denne regionen, påpeker Bakke.

Målet er blant annet å holde studentene på Vestlandet mens de er i etableringsfasen av livet.

– Tendensen nå er at vi utdanner leger for Østlandet, for studentene reiser hjem igjen dit. Om de går de siste tre årene i Stavanger, Førde eller Haugesund, så er det større sjanse for at de etablerer seg der.

– Trenger forutsigbar opptrapping

I november i fjor kunne BA fortelle om stor skuffelse i Bergen da regjeringen ikke prioriterte flere plasser på medisinstudiet ved UiB.

Les også

Får ikke utdanne flere leger: – Vi er veldig skuffet

Nå er gleden stor over at det trappes opp, men Bakke har en tydelig beskjed til statsråd Borch om at de håper på mer i fremtiden.

– Å bygge opp medisinstudier er ikke gjort over natten og derfor trenger vi en forutsigbar opptrappingsplan. Ifølge Grimstadutvalgets rapport trengs det 440 ekstra plasser i hele Norge. Hittil har det blitt delt ut 185 plasser nasjonalt, så det er en del som gjenstår.

Hittil har UiB fått tildelt 40 av de 120 studieplassene som er anbefalt av Grimstadutvalget.

– Vi har fått en tredjedel, men det er klart, over seks år så utgjør det mer enn 200 studenter.

Og med flere studenter trengs det flere lærere.

– Det vil også bli tilsatt vitenskapelige ansatte for å utdanne disse legene, som igjen vil bety flere ressurser og mer forskning.

Etterlyser flere midler

Bakke tror dette kan styrke samarbeidet på hele Vestlandet.

– Vestlandet må stå sammen for å kjempe mot Oslo som stikker av med for stor del av ressursene. For mye av forskningsressursene går til Oslo, og ved å stå sammen kan vi sikre mer ressurser til vår del av landet, mener han.

Samtidig sier Bakke at regjeringen må følge opp satsingen med midler som sørger for at de får tilrettelagt for allmennpraksis også ute blant fastlegene.

– Dagens fastlegekrise betyr også at fastlegene ikke har tid til å følge opp medisinstudenter i praksis, men heller ansetter ferdigutdannede leger. Med mer midler kan vi sørge for at praksisstudentene får plass.