Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

– Det viktigste nevnes ikke med et ord i valgkampen

Vi vil løfte sikkerhet og beredskap opp på den politiske agendaen.

Anne-Margrete Bollmann (Bergenslisten) har vært sjef i Sivilforsvaret. Hun ønsker en kartlegging av alle tilfluktsrom og beredskapsordninger i Bergen.
Foto: Alice Bratshaug (arkiv)
Publisert: Publisert:

Nå nettopp

iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Krigen i Ukraina fortsetter på sin 560. dag. Faren for at krigen kan spre seg, er stor. Ingen vet hva en desperat despot i Russland kan finne på å gjøre, ei heller en rasende presidentkandidat i USA. Det er derfor et tankekors at forsvar, sikkerhet og beredskap knapt er tema i valgkampen.

Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom lovpålagte beredskapsplikter innenfor tjenester som helse og omsorg, drikkevann, sivilforsvar, brann- og redningstjeneste og akutt forurensning, for å nevne noe.

Kommunen skal i tillegg til å ivareta sine lovpålagte oppgaver, være en sentral aktør i totalforsvaret. Bergen er Norges nest største by, med cirka 287.000 mennesker i en kommune med en komprimert bykjerne.

En av Nord-Europas største marinebaser ligger tett på bykjernen, og i Bergens-regionen er det betydelig infrastruktur for olje/gass, energi og kommunikasjon som er viktig for Europa og Nato.

Dersom Nato havner i konflikt med Russland, vil Norge og nordområdene være utsatt. Dette vil også ramme Bergen og Vestlandet. Haakonsvern, Flesland og kritisk infrastruktur vil være militære mål. Bykjernen og befolkningen kan bli berørt. Hvordan forholder de politiske partiene seg til det? Tilsynelatende likegyldige.

Det er ikke et ord om forsvar og sikkerhet i politiske innlegg og debatter. Det er heller ikke et spørsmål om dette i medienes valgomater.

I stedet får partienes kandidater spørsmål om hvilken rekkefølge man foretrekker når det gjelder kanel og sukker på grøten, eller om man har gått syvfjellsturen. Det likner mer på en underholdningskampanje enn en valgkamp med et alvorlig internasjonalt bakteppe.

Det er et paradoks at vi oppfordres til å ha beredskapslager hjemme når kommunen ignorerer sine plikter og lovpålagte oppgaver, skriver innsenderen.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

I byutvikling skal man tenke langsiktig. Boligområder, veier og jernbaner planlegges for 50–100 år. Det snakkes om befolkningsvekst, klimamål og miljøløft. Innbyggernes sikkerhet, derimot, nevnes ikke med et ord.

Man bygger tett og høyt, der det verken finnes tilfluktsrom eller evakueringsmuligheter. Men man går kanskje ut ifra at folk skal sykle?

I utredning om ny bybane til Åsane velger man å gå inn for den mest sårbare løsningen, fordi byplanleggerne synes hensynet til Bybanen som et «identitetsskapende element» er det viktigste.

Man plasserer banen i laveste sikkerhetsklasse (F1) i byggteknisk forskrift, og sammenlikner dermed et samfunnskritisk infrastrukturprosjekt med en garasje eller et ubebodd lagerbygg.

Bybanen AS går til og med til rettssak mot Samferdselsdepartementet for å slippe å forholde seg til en forskrift om sikkerhet på jernbanenettet, med argumentet om at Bybanen har mer til felles med busstransport enn jernbane.

Det er et paradoks at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap går ut og oppfordrer folk til å ha et beredskapslager hjemme – med reserver av drikkevann, hermetikk, tørrproviant og batterier – når kommunen ignorerer sine plikter og lovpålagte oppgaver.

Stat og kommune aksepterer tilsynelatende en ekstremt høy risiko når det gjelder befolkningens sikkerhet. Hvem tør vedde på at vi har fred i verden om ti år, for ikke å snakke om 50–100 år?

Det er ikke lett å flytte på befolkningen i en utsatt bydel når en krise inntreffer. Det er i hvert fall for sent å sprenge ut fjellhaller som skal tjene som tilfluktsrom, eller etablere nye drikkevannskilder.

Vi må ta høyde for de verste scenarioene, mener Bollmann. Her sammen med Bergenslistens leder, Trond Tystad.
Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Bergenslisten vil løfte sikkerhet og beredskap opp på den politiske agendaen. Vi ønsker at kommunen og fylkeskommunen skal prioritere sikkerhet i arealplanlegging og byutvikling.

Vi ønsker en kartlegging av alle tilfluktsrom og beredskapsordninger, og oppdaterte risikovurderinger og beredskapsplaner som tar høyde for de verste scenarioene.

Politikerne i Bergens-regionen bør i samme grad som man øver påtrykk på nasjonale myndigheter i andre saker, øve påtrykk for å få et styrket politi, Heimevern og sivilforsvar.

Luftvernsystemer på Haakonsvern er ikke bare en sak for Forsvaret, det handler også om beskyttelse av innbyggere i Bergen. Dette har også Forsvarskommisjonen nevnt i sin rapport.

Vi kan ikke gå til valgurnene denne høsten uten å diskutere det viktigste: sikkerhet for innbyggerne i Bergen og Vestland.