Norway
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

At regjeringen, spesielt i lys av habilitetssakene, har skrinlagt endringer i offentlighetsloven skulle bare mangle

AFTENBLADET MENER: Det skulle bare mangle at at regjeringen skrinla de foreslåtte endringene i offentlighetsloven, særlig i lys av habilitetssakene.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl skrotet sist uke forslaget om å stramme inn offentlighetsloven.
Foto: Heiko Junge / NTB
Publisert: Publisert:

Nå nettopp

iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Det var i mars regjeringen sendte ut et forslag om endring i offentlighetsloven.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslo at journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kunne unntas offentlighet. Og at disse innføringene ikke trengte å publiseres i offentlige innsynsjournaler.

De ville altså innføre en mulighet til å skjule dokumenter som viser intern korrespondanse, mellom blant annet departementer og direktorater, fra allmennheten. De ville også at interne dokumenter som i dag er søkbare, ikke lenger skulle være det.

Forslaget møtte massiv motstand fra en rekke organisasjoner, presse, jusseksperter og kommuner. Gjennomgangstonen i de 3400 høringssvarene de fikk var at en slik lovendring ville innebære mindre åpenhet.

Og at dette vil kunne føre til redusert informasjons- og ytringsfrihet, lavere demokratisk deltakelse, mindre tillit til det offentlige, en svekket rettssikkerhet, og mindre kontroll fra allmennheten.

Forrige uke bestemte regjeringen seg for å skrote dette forslaget. Ironisk nok druknet denne nyheten litt i alle sakene om Erna Solberg.

«Vi har lyttet til innspillene, og basert på disse finner ikke regjeringen grunnlag for å gå videre med saken,» sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Dag Erling Stai, tidligere avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, advarte likevel mot å trekke et lettelsens sukk. I et innlegg i Aftenposten denne uken skrev han at allerede i dag, med den eksisterende loven, er det stort rom for å unnta fra journalføring og unnta fra arkivering såkalte «organinterne dokumenter».

«Her er tolkningsmulighetene mange. Her vil nok byråkrater, offentligheten og historikere ha svært forskjellig syn,» skrev han.

Mindre åpenhet og mer hemmelighold vil bare sørge for å svekke tilliten til myndighetene, og gi grobunn for både mer mistillit og konspirasjonsteorier.

Det skulle derfor bare mangle, spesielt etter alle habilitetssakene denne sommeren, at regjeringen legger bort et forslag som ville innskrenke muligheten for medier og andre å se de som sitter med makt litt nærmere etter i sømmene.