Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

STRUNJAŠ: DAJEMO ŠANSU NAJBOLJIM UČENICIMA

Pogledajte i

Od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni. U …

Pljevaljske Novine Društvo 40 Pregledi

Ministarstvo prosvete svake godine raspisuje konkurs za upis učenika u srednje škole, pa u skladu sa tim Ministarstvo donosi odluku o vremenu trajanja upisa. Za ovu školsku godinu još uvijek nije određen datum kada upis počinje, ali prateći dosadašnju praksu pretpostavljamo da će biti u pitanju kraj juna.
Srednja stručna škola je svoju upisnu politiku planirala prateći sa jedne strane potrebe tržišta rada i sa druge strane potrebe i interesovanja učenika. Činjenica je da su želje učenika u skladu sa zahtjevima tržišta, te iz tog razloga nije bilo teško izvršiti izbor novih smjerova. Istovremeno, škola je zadržala većinu starih, tradicionalnih smjerova po kojima je decenijama unazad bila prepoznata. Samim tim niko od nastavnog kadra neće imati problema da zadrži normu, a kada su u pitanju opšteobrazovni predmeti predavačima je svejedno u kom obrazovnom programu izvode nastavu. Uprava škole je pratila mogućnost stručne zastupljenosti na svim novim smjerovima i tek nakon što je sve ideje i predloge stručnih aktiva brižljivo razmotrila, uputila je Ministarstvu prosvete svoj predlog.
Broj učenika koji završavaju osnovnu školu nije veći od dosadašnjeg, te smo kod novih obrazovnih programa predložili kombinaciju smjerova istog ili sličnog obrazovnog profila. Vjerujemo da će na pojedinim smjerovima broj zainteresovanih učenika biti veći od traženog, ali na ovaj način se daje šansa najboljim učenicima i njihov dosadašnji rad nagrađuje.

Ministarstvo prosvete svake godine raspisuje konkurs za upis učenika u srednje škole, pa u skladu sa tim Ministarstvo donosi odluku o vremenu trajanja upisa. Za ovu školsku godinu još uvijek nije određen datum kada upis počinje, ali prateći dosadašnju praksu pretpostavljamo da će biti u pitanju kraj juna.
Srednja stručna škola je svoju upisnu politiku planirala prateći sa jedne strane potrebe tržišta rada i sa druge strane potrebe i interesovanja učenika. Činjenica je da su želje učenika u skladu sa zahtjevima tržišta, te iz tog razloga nije bilo teško izvršiti izbor novih smjerova. Istovremeno, škola je zadržala većinu starih, tradicionalnih smjerova po kojima je decenijama unazad bila prepoznata. Samim tim niko od nastavnog kadra neće imati problema da zadrži normu, a kada su u pitanju opšteobrazovni predmeti predavačima je svejedno u kom obrazovnom programu izvode nastavu. Uprava škole je pratila mogućnost stručne zastupljenosti na svim novim smjerovima i tek nakon što je sve ideje i predloge stručnih aktiva brižljivo razmotrila, uputila je Ministarstvu prosvete svoj predlog.
Broj učenika koji završavaju osnovnu školu nije veći od dosadašnjeg, te smo kod novih obrazovnih programa predložili kombinaciju smjerova istog ili sličnog obrazovnog profila. Vjerujemo da će na pojedinim smjerovima broj zainteresovanih učenika biti veći od traženog, ali na ovaj način se daje šansa najboljim učenicima i njihov dosadašnji rad nagrađuje.

Izvor-pvportal