Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Nadležni i dalje ne mogu da naplate znatne svote novca: Bivši koncesionari državi duguju skoro dva miliona

Najveći pojedinačni dužnik je Vektra Podgorica, koja na ime koncesione naknade za ležište Bušnje duguje 600.892 eura. Slijede Rudnici boksita Nikšić, čiji dug iznosi 442.851 eura, i Zavod za izgradnju Bara, koji za lokalitet Velji Zabio duguje 377.463 eura

Koncesionari sa kojima je država raskinula ugovor ili je on istekao državi duguju gotovo dva miliona eura, tačnije 1.724.243 eura, po osnovu koncesionih naknada. 

To je konstatovano u informaciji o aktivnostima u oblasti koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina sa stanjem iz juna, na koju je Vlada na poslednjoj sjednici dala saglasnost.

Najveći pojedinačni dužnik je Vektra Podgorica, koja na ime koncesione naknade za ležište Bušnje duguje 600.892 eura. Slijede Rudnici boksita Nikšić, čiji dug iznosi 442.851 euro, i Zavod za izgradnju Bara, koji za lokalitet Velji Zabio duguje 377.463 eura. Tehnoput iz Podgorice duguje 110.351 euro za koncesiju za lokalitet Potoci, a „Primorje“ Ulcinj državi duguje 83.215 eura za lokalitet Borik II. Koncesionar Rudnici mrkog uglja Podgorica za lokalitet Petnjik duguje 36.000 eura. Država potražuje i 28.462 eura od Rudnika Berane za lokalitet Petnjik. Kada je riječ o ostalim koncesionarima koji su dužni državi, „Breznik“ Pljevlja duguje 25.474 eura za lokalitet Maljevac, AD „Put“ iz Bara 14.151 euro za lokalitet Goran, dok Akvarijus iz Budve za koncesiju za lokalitet Presjeka duguje 5.126 eura. Najniži iznos dugovanja po osnovu koncesionih naknada ima preduzeće Kimont iz Bara, koje duguje svega 254 eura za lokalitet Lješevići–Vranovići

Ukupna proizvodnja porasla 0,39 odsto

Proizvodnja uglja u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od 11,23 odsto, navodi se u dokumentu.

– Proizvodnja crvenih boksita bilježi pad od 16,81 odsto. Proizvodnja rude olova i cinka veća je za 4,55 odsto. Proizvodnja arhitektonsko- građevinskog kamena veća je za 1,97 odsto, a proizvodnja tehničko-građevinskog kamena manja je za 8,97 odsto. Sa aspekta svih mineralnih sirovina, proizvodnja bilježi rast od 0,39 odsto. Iznos koncesione naknade za 2022. godinu u odnosu na 2021. godinu veći je za oko 14,3 odsto – navodi se u dokumentu.

Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo kapitalnih investicija, ima zaključena 52 ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju čvrstih mineralnih sirovina. Predmet ugovora o koncesiji su sledeće mineralne sirovine: ugalj, crveni boksiti, olovo-cinkova ruda, tehničko-građevinski kamen (t-g kamen), arhitektonsko-građevinski karmen (a-g kamen), bijeli boksit i bentonit (glina).

Koncesiona naknada za eksploataciju mineralnih sirovina sastoji se iz stalnog (nepromjenjivog) i promjenjivog dijela naknade. Stalni dio koncesione naknade (SDN) je iznos koncesione naknade utvrđen ugovorom o koncesiji. Promjenjivi dio koncesione naknade (PDN) je naknada koja se plaća u iznosu koji je veći od stalnog iznosa koncesione naknade, pri čemu se pored godišnje vrijednosti ostvarene proizvodnje uzima u obzir i vrijednost korektivnog faktora koji iznosi od jedan do tri odsto, u zavisnosti od toga koliko je ostvarena proizvodnja veća od ugovorene. Obračun promjenjivog dijela koncesione naknade vrši se na osnovu odgovarajuće dokumentacije, koja se, shodno zakonu, podnosi najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu. U skladu sa navedenim, obračun promjenjivog dijela koncesione naknade izvršen je za 2022. godinu. Stalni dio koncesione naknade za 2023. godinu iznosi 4.033.475,93 eura, dok je promjenjivi dio koncesione naknade za 2022. godinu 1.100.202,48 eura. Ukupna koncesiona naknada (SDN + PDN) za poslednje tri godine po godinama iznosi: za 2020. godinu 3.335.582,09 eura, za 2021. godinu 3.951.326,89 eura, a za 2022. godinu 4.519.137,13 eura.

Izvor-dan