Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

SO Pljevlja usvojila budžet za 2023. godinu

Šesta sjednica novog saziva Skupštine opštine Pljevlja održana je danas u sali Centra za kulturu. Prije usvajanja dnevnog reda predsjednica Jovana Tošić konstatovala je ostavke i verifikovala mandate novim odbornicima u lokalnom parlamentu.

Za sjednicu je predložen sledeći dnevni red:

1.Predlog Odluke o Budžetu Opštine Pljevlja za 2023. godinu;

2.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru direktorice JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom“ Pljevlja

3.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. „Komunalne usluge“ Pljevlja;

4.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO „Grijanje“ Pljevlja;

5.Predlog Odluke o ustanovljavanju stvarne službenosti u korist D.O.O “Crnogorski elektrodistributivni sistem„ Podgorica na dijelu katastarske parcele broj 19 KO Zmajevac i dijelu katastarske parcele broj 2050 KO Katun, radi izgradnje kablovskog voda i optičkog kabla;

6.Predlog Odluke o prodaji nepokretnosti – urbanističke parcele br.204 u okviru DUP-a „Dolovi III“ – Izmjene i dopune;

7.Predlog Odluke o potvrdi Odluke o finansiranju servisa prevoza osoba sa invaliditetom i teže pokretljivih lica za 2023. godinu (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br.8/23).

Odlukom 24 odbornika lokalnog parlamenta tačka 7 Odbora za statut i propise nije uvršćena u današnji dnevni red.

Odbačen je i predlog DPS koalicije za dopunu dnevnog reda koji se odnosi na nabavku magnetne rezonance za opštinu Pljevlja, za koju bi finansijska sredstva obezbijedilo nadležno ministarstvo.

Prihvaćen je predlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune statuta JU „Centar za kulturu“ Pljevlja.

Posle sprovedene šire rasprave o prvoj tački dnevnog reda, usvojen je budžet opštine Pljevlja za 2023. godinu.

U vezi druge tačke dnevnog reda, koju su ispred Centra za kulturu sa posebnom pažnjom čekali roditelji, staratelji i porodice djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, kao i djeca sa posebnim potrebama, posle sprovedene rasprave odbornici su, sa 21 glasom protiv, odbacili Predlog Odluke o davanju saglasnosti o izboru direktorice JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom“ Pljevlja.

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut D.O.O. „Komunalne usluge“ Pljevlja i Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta DOO „Grijanje“ Pljevlja dobili su većinsku podršku prisutnih odbornika.