Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Pljevaljska kanalizacija stara oko 50 godina

Ponekad interveniše i dva do tri puta dnevno kako bi se izvršile popravke i otčepljenje cijevi,a najveći problem je što na pojedinim mjestima atmosferska i kanalizaciona mreža nijesu razdvojene, naglašava Ćatović

Cijevi kanalizacione mreža na gradskom području Pljevalja u prosjeku su stare od četrdeset do pedeset godina i kao takve stvaraju niz problema gradskom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“, ali i građanima. Izuzetno je mali broj ulica gdje je poslednjih godina izvršena zamjena kanalizacionih cijevi ili gdje je kanalizaciona mreža rađeni po prvi put.

– Problemi sa kanalizacionom mrežom su različite prirode. Negdje su problemi u stambenom objektu, koje mi ne održavamo, negdje u cijevima do zgrade, a postoje i problemi vezani za povezanost fekalne i atmosferske kanalizacije – kaže za „Dan“ Hilmo Ćatović, šef tehničke službe za održavanja vodovodne i kanalizacione mreže

On napominje da je dobro što je kanalizacionom mrežom pokriveno cijelo gradsko područje, što nije slučaj u mnogim crnogorskim opštinama. Problem je ipak što je najveći broj stambenih zgrada građen prije četrdeset, pedeset i više godina.

U prosjeku su cijevi kanalizacione mreže stare od četrdeset do pedeset godina. Interveniše dva do tri puta dnevno kako bi se izvršile popravke i očepljenja cijevi.Naravno uvjek nije ista situacija. Tokom godine, kada su padavine češće i obilnije dolazi češće i do kvarova. Najveći problem je što na mnogim mjestima u gradu kanalizaciona i atmosferska mreža nijesu razdvojene.Ovih dana imamo značajno više intervencija, jer su padivine česte – kaže Ćatović i podvlači da ukoliko dođe do kvara unutar stambenog objekta, kvar otklanjaju stanari.

Ćatović dodaje i da je problem i u starosti vozila kanal-džet koje se koristi za čišćenje cijevi, a koj je staro više od dvadeset godina, odnosno nabavljeno je 2002 godine.

– Vozilo je često u kvaru i ponekad nismo u mogućnosti da odmah reagujemo, kaže Ćatović i dodaje da iz lokalne uprave imaju najave će se najdalje za dva mjeseca nabaviti novo vozilo.

– Opština Pljevlja je za nabavku novog vozila izdvojila 230.000 eura. Očekujemo da će novo vozilo stići najdalje za dva mjeseca,a dobićemo i manje vozilo sa istom namjenom, koje će biti plaćeno sredstvima iz Evropskih fondova- pojašnjava Ćatović.

Budžetskim Opštine Pljevlja za izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacije, kao i za rekonstrukciju postojeće predviđena je 301.000 eura. Najviše novca biće potrošeno na izgradnji kišnog kolektora u naselju Dolovi dva, 180.000 eura.Na sanaciju fekalne kanalizacije na gradskom području biće utrošene 52.000 eura.

izvor-dan