Montenegro
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Ništa od puta prema Metaljki

Uprava za saobraćaj ponovo je poništila tender za izbor izvođača završnih radova na rekonstrukciji puta Pljevlja-Metaljka, dionice od Dajevića Hana do sela Krće.

U obrazloženju odluke navedeno je da je javni poziv poništen jer u predviđenom roku nijedna firma nije dostavila ponudu.

Prvi put tender je poništen početkom maja iz istog razloga.

Procijenjena vrijednost radova bila je 1,24 miliona eura.

“Katastrofalno je obrazloženje da nije podnijeta nijedna ponuda. Šta može biti razlog osim projektna dokumentacija i loša procjena vrijednosti radova. Ostaše Pljevlja izolovana i sa ove strane. Na pravcu Vrulja-Mijakovići već dugo se radovi ne izvode i svi rokovi su probijeni”, kazao je predsjednik Ekološkog društva “Breznica” Milorad Mitrović.

Rekonstrukcija te dionice regionalnog puta Uprava za saobraćaj potpisala je 26. maja 2019. sa preduzećem “Crnagoraput”.

Dužina trase je 16,3 kilometara, a rok izvođenja radova bio je 540 dana od dana uvođenja izvođača u posao, odnosno cio posao je trebalo da bude završen do kraja 2020.

Izvođaču radova produžen je rok za izvođenje radova usljed pandemije, te problema u vezi s imovinsko-pravnim odnosima, kao i zbog izmještanja visokonaponske i niskonaponske mreže na trasi, i zbog izmjena projektne dokumentacije usljed složenih geotehničkih uslova za izvođenje radova.

Ranije je izvođač radova obavijestio Upravu za saobraćaj da radove ne može dalje da izvodi po ugovorenim jediničnim cijenama usljed promjena cijena građevinskog materijala i energenata… Na sastanku održanom 15. 6. 2022. dogovoreno je da izvođač ipak nastavi izvođenje radova pored nepovoljne situacije u vezi sa skokom cijena.

Najavljeno je i da će država raskinuti i ugovor sa firmom koja je trebalo da uradi projekat druge faze rekonstrukcije puta Pljevlja – Čajniče, dionice od mjesta Baljenovac do Metaljke, sela na granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Put prema Čajniču je jedan od najgorih u državi sa puno krivina, rupa i ulegnuća na asfaltu.

Ugovor će biti raskinut jer, kako se navodi u Izvještaju o realizaciji programa izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite magistralnih i regionalanih puteva za 2022. godinu nije ispoštovana dinamika realizacije ugovora za projektovanje zaključenog sa firmom Interprojekt d.o.o iz Podgorice.

Tokom ove godine raspisaće se novi javni poziv za izradu projektne dokumentacije.

Rekonstrukcija bi obuhvatala dionicu puta od mjesta Krće (Baljenovac) do mjesta Metaljka (granica sa BiH), ukupne dužine 18 kilometara.

Projektom je predviđeno povećanje širine kolovoza sa pet na sedam metara, sanacija nestabilnih kosina, izgradnja potpornih konstrukcija i popravka horizontalnih elemenata puta, čime će se ukupna dužina dionice smanjiti na 16,9 kilometara.

Realizacijom projekta stvorili bi se preduslovi za prekategorizaciju ovog regionalnog puta u magistralni.

Izvor-vijesti