Latvia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Jelgavā gatavos vietu apmēram 2390 mirušo apbedīšanai

Darbi sākās ar teritorijas atbrīvošanu no apauguma, esošo grāvju pārtīrīšanu un atjaunošanu. Turpinājumā tiks izbūvēti apkalpes ceļi un gājēju celiņi, gar tiem ierīkos kapsētai piemērotus stādījumus.


Jaunajā kapsētas daļā izbūvēs arī saimnieciskā ūdens ņemšanas aku, kas būs aprīkota ar rokas sūkni, izvietos soliņus, bet pie ieejas teritorijā paredzēts uzstādīt informācijas stendu. Paplašināšanas darbus plānots pabeigt decembrī.

Meža kapi šobrīd ir vecākā un lielākā kapsēta Jelgavā. 2015. gadā ar Ministru kabineta rīkojumu kapsēta tika nodota Jelgavas pašvaldības īpašumā. Vecajā kapsētas daļā ir 3006 ģimenes kapavietas, kurās joprojām tiek veikti apbedījumi. Savukārt jaunā kapsētas daļa apbedīšanai tika atvērta 2017. gada novembrī.

Šajā daļā šobrīd ierīkotas 1023 ģimenes kapavietas, kurās jau apbedīti 1124 mirušie. Šajā kapsētas daļā vieta ir vēl aptuveni 275 ģimenes kapavietām, kurās varēs atdusēties vismaz 550 aizgājēju.

2019. gadā tika izstrādāta labiekārtojuma koncepcija Meža kapu paplašināšanai, kas tika ņemta vērā, 2019. un 2020. gadā izstrādājot būvniecības ieceri “Teritorijas labiekārtošana Bauskas ielā 18, Jelgavā” un 2023. gadā “Apkalpes ceļu un gājēju celiņu izbūve Bauskas ielā 18, Jelgavā”.

Kapsētas paplašināšanas būvdarbus veic SIA “RELKS” par līgumcenu 147 149,71 eiro (bez PVN), būvuzraudzību nodrošina SIA “Būves birojs” par 2430 eiro (bez PVN).

Jāpiebilst, ka šobrīd pilsētā atvērtas kapsētas statuss – iespējams ierīkot jaunas ģimenes kapavietas – ir tikai Meža kapsētai, daļēji slēgtas – apbedījumi tiek veikti jau esošajās kapavietās – ir Bērzu kapsēta, Baložu kapsēta, Zanderu kapsēta, Miera kapsēta, Romas kapsēta, Kalnakroga kapsēta un Norauku kapsēta.

Tādējādi tuviniekiem ir iespēja izvēlēties jaunu kapavietu Meža kapsētā, kur var saņemt divas jaunas kapavietas, vai apglabāt piederīgo kādā no citām Jelgavas kapsētām, ja tajā jau atrodas ģimenes kapavieta.