Lithuania
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Marijampolės muzikos mokyklos vadovybė priekabiavo prie mokytojos dėl jos amžiaus

Darbiniame pokalbyje mokyklos vadovybė į ją kreipėsi mažybiniais žodžiais, sukūrusiais nepagarbią ir įtemptą atmosferą.

Skundą kontrolierei pateikusi pareiškėja teigė, kad pokalbio, per kurį buvo aptarinėjama jos vesta pamoka, metu direktorius ir jo pavaduotoja ją vadino „vaikeliu“ ir „pupuke“, akcentavo jauną jos amžių, neva susijusį su patirties stoka.

Pasak mokyklos atstovų (-ių), administracijos ir mokytojos santykiai buvo geri. Tyrimo metu lygių galimybių kontrolierei teiktame paaiškinime pabrėžta, kad pareiškėja buvo globojama, „vadinama mažybiniu vardu“, „priekaištų ir kritikos dėl pamokos Pareiškėjai išsakyta nebuvo žinant, kad jaunas žmogus gali jautriai į tai reaguoti“.

B.Sabatauskaitė atkreipia dėmesį, kad mažybiniai žodžiai ir perdėm globėjiškas požiūris į jaunus žmones darbo aplinkoje yra netinkami. „Vadovas ar vadovė sau pavaldžių darbuotojų neturėtų vadinti „vaikeliais“, „mergaitėmis“, „berniukais“ ir kitais su profesiniu lauku nesusijusiais žodžiais. Išsakoma kritika turi būti konstruktyvi, bendravimas dalykiškas ir pagarbus. Tai, kad darbuotoja ar darbuotojas yra jaunesni, nereiškia, kad familiarus tonas yra priimtinas“, – sako ji.

Priekabiavimas yra viena iš diskriminacijos forumų. Jis apibūdinamas kaip nepageidaujamas elgesys, kai dėl amžiaus, lyties, negalios, tautybės ir kitų asmens tapatybės požymių siekiama įžeisti ar įžeidžiamas asmens orumas, siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Lygių galimybių kontrolierė kreipėsi į Marijampolės muzikos mokyklos administraciją siūlydama peržiūrėti įstaigos Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių tvarką. Mokyklos vadovui ji rekomendavo nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus pareiškėjos atžvilgiu.