Hungary
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Olaszországban újraértelmezik az asszony fogalmát

Míg Magyarországon táborokra szakad az irodalmi élet, és olykor díjak odaítélésének jogosságáról vagy igazságtalanságáról, könyvek fóliázásától zeng a sajtó, Olaszországban élénk kulturális vita zajlik arról, hogy mi az irodalom feladata, milyen missziót, küldetést kell betöltenie. A képzés legyen a célja, esetleg gyakoroljon egyfajta társadalmi, politikai hatást, vagy szórakoztassa a közönséget.

Guilia Caminito az Indexnek adott interjújából kiderül, hogy ő az íráson keresztül jobban meg tudja élni a társadalmi jelenségeket:

Hiszem, hogy az irodalomnak szabadságot kell élveznie. Fontos, hogy semmitől se legyen megbéklyózva. A jelenkori irodalmat azonban politikai korrektség jellemzi. Nehéz kényes témát papírra vetni, és ez hátráltatja az írókat az igazi önkifejezésben. Arról nem is beszélve, hogy a mai társadalom kétszínű, az egyes rétegek között pedig egyenlőtlenség van. De az irodalom dühös és kritikus is lehet. Muszáj, hogy az írás mindenre kiterjedhessen, mert úgysem az író dönti el, melyek azok a társadalmi problémák, amelyeket ki kell javítani.

Caminito szerint annak idején Charles Baudelaire sem arra gondolt, hogy majd az írásán keresztül fogja megjavítani a francia társadalmat. Az írók feladata az, hogy megpiszkálják, megbökdössék a köztudatot, hogy vitát generáljanak, hogy elgondolkoztassák az olvasót. „Olyan témákat is felszínre kell hozni, amelyek a közvélemény számára kevésbé ismertek. Ez az írók felelőssége.”

Ki is Caminito?

Giulia Caminito 2016-ban debütált Olaszországban a La grande A című regényével, amelyet a posztkoloniális Afrikában élő apai nagyanyja emlékeinek szentelt. Első könyvével elnyerte a Brancati Ifjúsági Tagozat díját és a Giuseppe Berto-díjat, amellyel letette névjegyét az olasz irodalmi életben. 2018-ban megjelentette az Un giorno verrà című történelmi regényét, amelyben családja anyai ágával és nagyapja, Nicola anarchista alakjával foglalkozott. Aztán 2021-ben megjelent magyarul is A tó vize soha nem édes című regénye, amely az előzőekkel ellentétben a 2000-es években játszódik. A kötet nemzetközi színtéren is átütő sikert ért el.

Caminito könyveiben az írás soha nem válik el a társadalmi, politikai és nem mellesleg a történelmi diskurzustól. Narratívájában több téma fonódik össze – az osztálykülönbségtől a társadalmi megváltáson át a nemek kérdéséig –, és a könyvei mindig a jelenről szólnak, még akkor is, ha a múltról beszélnek.

Düh és sajnálat

Giulia Caminito nem tér ki a válaszadás elől, amikor azt kérdezzük tőle, hogy mit gondol például a magyar könyvfóliázásokról. A magyar kulturális közvéleményt ugyanis a mai napig lázban tartja a könyvfóliázás. Mint ismert, a magyar kormány még 2021-ben fogadta el azt a törvényt, amely tiltja a homoszexualitás megjelenítését és népszerűsítését a 18 év alattiak körében. 

Az olasz írónő abszurd intézkedésként jellemzi a könyvfóliázást, de azt is hozzáteszi, hogy nem kíván egy másik ország politikai berendezkedésével kapcsolatban kritikát megfogalmazni. Egyrészt azért, mert szerinte az olasz politikai helyzet sem tökéletes, és ott sem tartják tiszteletben maximálisan minden ember jogait. Másrészt kívülről könnyű bírálni, okosnak lenni.

Dühöt és sajnálatot vált ki belőlem ez a viselkedés, amellyel a társadalom egy részét megalázzák. Az biztos, hogy az olasz kormány idáig még nem jutott még el. Bár már itt is lehet hallani, hogy a homoszexualitásra való utalások, a homoszexuális kifejezések a gyermekek nevelésére nézve negatív hatással lehetnek. Hasonlóképp, mint amit a magyar kormány megfogalmazott. Elfogadhatatlan döntésnek tartom a könyvek fóliázását, azt, hogy a tartalmakat elrejtjük, mintha pornográf témáról lenne szó. Még akkor is, ha a törvény mögött a keresztény család, a klasszikus családi kép felállítása a cél.

Olaszországban gyakorlati szinten még messze vannak attól, hogy ilyen lépéseket tegyenek, de az biztos, hogy szó van erről a társadalomban. Lehet erről hallani, még akkor is, ha kormányzati szinten ilyen lépések nem következtek be – mondja Caminito, majd hozzáteszi: „Giorgia Meloni-kormánya kicsit abban a hiszemben van, hogy ezeket a témákat távol kell tartani a gyerekektől, mert ha előhozzák vagy elérhetővé válnak, az egyfajta devianciát okozhat. Olyan irányba tereli a gyerekeket, amely a későbbi szexuális orientációjukat, vagy a családról alkotott elképzelésüket nagyban befolyásolhatja, és később drámai társadalmi változásokhoz vezethet.″

Caminito szerint a könyvfóliázás egyértelműen cenzúra, azért is, mert az olasz emberek agyában a cenzúra a fasizmussal egyenértékű kifejezés. Elmondja azt is, hogy Olaszországban a fasizmus alatt a könyvekben, az újságokban, a különböző lapokban egész egyszerűen megtiltották, hogy olyan írások, cikkek és alkotások jelenjenek meg, amelyek az aktuális kormány politikai ideáihoz képest másról beszélnek. Kizárólag a tradíciónak és a hagyománynak adtak teret.

Ez a hozzáállás rengeteg olasz értelmiségit a társadalom szélére sodort, hiszen az önkifejezésük egyszerűen ellehetetlenült. Úgy érzem, hogy a könyvárusítókkal és -értékesítőkkel maximálisan szolidaritást kell vállalni, és az LMBTQ közösséggel is, hiszen ők szenvednek emiatt.

Csöpögős, érzelmes történetek

Caminito legújabb, Amatissime című könyvében – amely magyarul még nem jelent meg – az olasz női szerzők történetét rekonstruálja öt XX. századi szerző életének összefonásával: a legismertebbektől – mint például Elsa Morante és Natalia Ginzburg – a legelfeledettebbekig, mint Laudomia Bonanni, Paola Masino és Livia De Stefani.

Úgy véli, többségüket teljesen elfelejtette a közvélemény, bár az is igaz, hogy az utóbbi évek feminista mozgalma szorgalmazza, hogy a női karakter az iskolai oktatásban és a szépirodalomban is megerősödjön. A fasizmus előtti, alatti, valamint az azt követő években ők voltak azok a szerzők, akik az olasz irodalmi palettát gazdagították. Új látásmódot hoztak be, amely addig nem volt elterjedt. Ezzel párhuzamosan a férfi írók mellett egyre nagyobb teret követeltek.

Caminito szerint az elmúlt évtizedek alatt sokat változott a női szerzők megítélése Olaszországban. Érdekességként említette, hogy az írónőt olaszul scrittrice-nek nevezik, vagyis nőnemet használnak. A XX. században alkotók írónők szívesebben titulálták magukat scrittore-nak, vagyis írónak, hímnemben, ugyanis akkoriban az volt az elterjed vélemény, hogy az írónő B-kategóriás szerző.

Úgy vélekedtek, hogy a női írók nem igazán alkalmasak másra, csak csöpögős, érzelmes történeteket tudnak írni. Irodalmilag nem képviselnek valódi értéket, és rendszerint komolytalannak tartják őket.

Kutatásai alatt azt tapasztalta, hogy a női írókat sokkal kevésbé veszik számba az irodalmi díjak esetében, és a fesztiválok meghívott vendégeként is. Amikor az újságok recenziót közölnek egy-egy frissen megjelent könyvről, a férfi írók műveiről rendszerint többet írnak, a nőkét pedig félresöprik, amennyire lehet.

Ez valamilyen tudatalatti előítéletnek tartja, amelyben Olaszország bent ragadt.

Szerinte sokan még mindig azt gondolják, hogy amit nő ír, annak egyszerűen nincs irodalmi értéke. Az olasz társadalomban máig meglévő politikai probléma, hogy a nő hogyan tudja érvényesíteni magát. Azt mondja, ez a társadalom látens hímsoviniszta oldala, amelyet folyamatosan kell gyomlálni. A változás már elindult.

Író, írónő, donna 

Caminito amúgy minden esetben írónőként definiálja magát, az olasz nyelvben használt női ragot is használja, büszke rá. Bár ebben a kérdésben számos vita volt az elmúlt években, hiszen az olasz nyelv egyfajta frissítésen, update-en megy keresztül, és rengeteg női melléknevet, ragot és jelzőt „kivontak a forgalomból”, például egyes szakmákból, mint az ügyvéd vagy elnök. Továbbá a nő, olaszul donna szó definícióját is újraalkották.

A donna szó rengeteg társadalmi, történelmi és kulturális előítélet elszenvedője volt.

A nyelvtörténet is azt mutatja, hogy még mindig szexizmus bújik meg a női jelzőkben, vagy nőnemű szavakban. Ezért is alkották újra a definíciót, hogy a szexista hozzáállástól megtisztítsák.

Giulia viszont úgy véli, hogy a női jelzők és női formájú szavak használata egyfajta hozzáadott értéket jelent, amellyel a kifejezésmód gazdagodhat. Azt mondja: „Nekünk, akik írással foglalkozunk, gondosan meg kell válogatnunk a szavainkat. Fontos, mit és hogyan írunk, mit hangsúlyozunk, hogy tudatosan sáfárkodjunk a hímnemű és nőnemű lehetőségeinkkel. Akár a közvélemény előtt nyilatkozunk meg, akár a saját írásainkban.″

Az eredet

A donna a latin DOMINA szóból származik, magyarul „nőt, hölgyet, háztulajdonost” jelent. De használják a feleség, az élettárs, az ágyas, a barát, a szolgáló, az úriasszony és a királynő (a kártyajátékban) esetében is.

Caminito többször járt már Budapesten, és mindig lenyűgözte. A PesText irodalmi és kulturális fesztivált és a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált most betegség miatt sajnos ki kell hagynia, de reméli, legközelebb találkozhat a magyar közönséggel. 

(Borítókép: Giulia Caminito, A tó vize sohasem édes című könyve. Fotó: Zöld Fanni / Index)