Bosnia and Herzegovina
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

USTAVNI SUD BiH OSPORIO ČLANOVE DVA ZAKONA RS-a: Jedan zahtjev podnio je Šefik Džafeorvić kad je bio...

Ustavni sud BiH donio je odluku u kojoj tvrdi da Zakon o tehničkim propisima RS-a nije u saglasnosti sa članom Ustava BiH koji se odnosi na pravni poredak i nadležnosti institucija, a osporio je i pojedine članove Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS-a.

  • Društvo

  • Prije 9 min  Prije 11 min

  • 0

Zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o tehničkim propisima RS-a podnio je Šefik Džaferović kada je bio član Predsjedništva BiH.

Zahtjev se odnosi na neusklađenosti odredaba osporavanog zakona sa odredbama Ustava BiH koje se odnose na uspostavljanje jedinstvenog tržišta na cijeloj teritoriji BiH, ljudska prava i osnovne slobode, međunarodne standarde i nediskriminaciju.

Ustavni sud je jučer na sjednici utvrdio da nije u skladu sa Ustavom BiH član Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS-a u kojem je navedeno da Agencija za visoko obrazovanje RS-a predstavlja ovaj entitet na međunarodnim konferencijama, skupovima, međunarodnim organizacijama i udruženjima u okviru svoje nadležnosti i da Agencija sarađuje sa međunarodnim organima, tijelima i institucijama nadležnim za visoko obrazovanje i obezbjeđenje kvaliteta.

Prema istom zahtjevu koji je 2021. godine podnijelo sedam delegata Vijeća naroda RS-a, Ustavni sud je donio ocjenu da u skladu sa Ustavom BiH nije ni član osam Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS-a u tačkama koje se odnose na nadležnost Agencije, prenosi Srna.

Od toga su izuzete tačke u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o sistemu visokog obrazovanja i drugim sistemima sa kojima je visoko obrazovanje povezano, te podsticanjem naučno-istraživačkog rada svih zainteresovanih strana u oblasti obezbjeđenja kvaliteta, kao i nadležnostima Agencije da obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom, propisima iz oblasti visokog obrazovanja i Statutom.

Istom odlukom, Ustavni sud BiH je za još neke članove Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju RS-a naveo da nisu u skladu sa Ustavom BiH.