Vietnam
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH ngày 31 Tháng Bảy

Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
Non Profit Corporation No. 3141107 EIN: 26-4499-492
Địa chỉ: P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Điện thoại: (714) 837-5998, (714) 371-7967
Email: [email protected], [email protected]
Website: www.camonanh.org

Danh sách mạnh thường quân và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã được giúp đỡ hằng tuần đến ngày 31 Tháng Bảy, 2022.

Ân nhân và mạnh thường quân:

-Ô.B. Hoàng B. Kim, Woodbridge, VA, $50
-Ô.B. Bùi Thị Lệ Nga, Fullerton, CA, $50
-Ô.B. Mai Tân, San José, CA, $100
-Ô. Tôn Thất Phước, Gardena, CA, $100
-B. Đinh Thị Tuyết, San José, CA, $100
-Ô.B. Trần T. Đào, Clarksburg, MD, $100
-Ô.B. Nguyễn V. Thuyết, Tacoma, WA, $100
-Ô.B. Lê D. Daniel, Barrington, RI, $100
-Ô.B. Đỗ Ni, Westminster, CA, $100
-Ô.B. Trẻ Magazine, Garland, TX, $120
-Ô.B. Nguyễn Khuê Thanh, Brookline, MA, $200
-Ô.B. Bùi Hồ Kim Phượng, San Diego, CA, $200
-Ô.B. Đặng Tony, San José, CA, $200
-Ô.B. Nguyễn Mike và Tammy, Lynwood, WA, $200
-Ô. Lê Anthony, Sugar Land, TX, $300. (Còn tiếp)

Thương phế binh và quả phụ đã được trợ giúp:

-Lê Văn Sinh, Sóc Trăng, SQ: 73/517985/B2/CLQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Minh Sơn, Bạc Liêu, SQ: 73/513685/B2/CLQ. Cụt chân trái.
-Phan Văn Ngọc, Trà Vinh, SQ: 879255/NQ. Cụt chân phải.
-Võ Văn Phước, Vĩnh Long, SQ: 71/506972/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Danh Văn Huy, Cà Mau, SQ: 72/137218/TQ.LC Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Chứng, An Giang, SQ: 73/507428/HS/CLQ. Cụt tay trái.
-Bùi Văn Tốt, Kiên Giang, SQ: 71/504305/TS1/CLQ. Cụt chân trái.
-Thái Văn Nỉ, Đồng Nai, SQ: 54/784508/HS/ĐPQ. Cụt tay trái.
-Thạch Thái, Trà Vĩnh, SQ: 60/117859/B2/CLQ. Cụt chân trái.
-Danh Miễn, Kiên Giang, SQ: 50/844443/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Hận, Cà Mau, SQ: 74/500182/HS/BĐQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Mạnh, Hậu Giang, SQ: 919199/NQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Hữu Hồng, Vĩnh Long, SQ: 836531/NQ. Cụt chân phải.
-Phan Tấn Hà, Cần Thơ, SQ: 75/150317/B2/ND. Cụt chân trái.
-Ngô Văn Lũy, An Giang, SQ: 67/515019/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Phan Thí, Trà Vinh, SQ: 40/091212/TS/CLQ. Cụt chân trái.
-Phạm Văn Hiệp, Đồng Tháp, SQ: 54/743652/HS/CLQ. Cụt chân trái.
-Đỗ Văn Mót, Cần Thơ, SQ:37/225896/B1/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Thông, Hậu Giang, SQ:52/624560/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Phạm Phong Ba, Cần Thơ, SQ: 70/153807/TU/ĐPQ. Cụt tay trái.
-Lê Văn Mẩn, An Giang, SQ: 502239/B2/CLQ. Cụt chân phải.
-Nguyễn Văn Thành, Sóc Trăng, SQ: 497778/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Thạch Bời, Trà Vinh, SQ: 40/252574/HS1/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Sáu, Vĩnh Long, SQ: 75/520571/B2/CLQ. Cụt tay phải.
-Võ Văn Dân (Vân), Hậu Giang, SQ: 49/686724/HS/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Chiến, Đồng Tháp, SQ: 44/504117/TS/ĐPQ. Cụt chân phải.
-Tăng Thành Công, Trà Vinh, SQ: 56/855671/B2/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Trần Văn Lợi, Vĩnh Long, SQ: 50/386800/B1/ĐPQ. Cụt chân trái.
-Nguyễn Văn Út, Vĩnh Long SQ: 848221/NQ. Cụt chân trái.
-Lê Thành Tân, Vĩnh Long, SQ: 849435/NQ. Cụt chân trái.
-Lê Trung Hiếu, Vĩnh Long, SQ: 74/519211/CU/CLQ. Cụt chân phải.
-Ngô Văn Bằng, Trà Vinh, SQ: 57/M02330/NQ. Cụt chân trái.
-Thạch Sua, Sóc Trăng, SQ: 883427/NQ. Cụt chân phải. (Còn tiếp)