Turkey
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

T.C. İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


Konu :
SANIK : MALİCK NDIAYE, Ndounguo ve Dior oğlu, 1984 SENEGAL doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zeyrek Mah. Ders Vekil Sokak No:5/2 Fatih/ İSTANBUL adresinde oturur..
Açıktan Hırsızlık suçundan sanık MALİCK NDIAYE hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;
Mahkememizin 13/04/2023 tarih ve 2018/615 Esas, 2023/204 Karar sayılı kararı ile sanık MALİCK NDIAYE hakkında Açıktan Hırsızlık suçundan TCK. 141/1maddesi gereğince 5 Yıl süre ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiştir.
Dava dosyasında sanık MALİCK NDIAYE'nin tüm araştırmalara rağmen belirtilen adreslerde bulunamadığından dolayı tebligat yapılamamıştır.
Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.
İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01900774

#ilan.gov.tr