De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) heeft op zaterdag 29 juli 2023, haar 2e bulletin gepubliceerd. In dit bulletin gaat de SEOB in op de voortgang van het IMF-programma en de voornaamste ontwikkelingen die betrekking hebben op dit programma. Ook deelt het SEOB haar vooruitzichten en aanbevelingen en vraagt zij aandacht voor de maatregelen aangaande beleidsgebieden die betrekking hebben op de financiële sector en goed bestuur.

Maandelijks wordt er door de SEOB een bulletin gepubliceerd. Op de website, www.seob.sr, worden statistieken en maatregelen, die betrekking hebben op het IMF- programma, overzichtelijk gepresenteerd in diverse interactieve dashboards.

De komende week worden de informatiesessies voor de private sector, publieke sector en het maatschappelijk middenveld gehouden. Tijdens deze sessies wordt er een presentatie gegeven over de SEOB en zullen ook monitoringsresultaten van het IMF-programma worden gepresenteerd. De IMF-KPI’s zijn gemonitord vanaf de oprichting van de SEOB.

De SEOB tekende op 1 juni een Memorandum of Understanding (MoU) met president Chandrikapersad Santokhi. De MoU is medeondertekend door de Minister van Financiën en Planning, de Governor van de Centrale Bank van Suriname en vertegenwoordigers van de Surinaamse Bankiersvereniging en Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. De SEOB zal als onafhankelijke monitorings- en adviesorgaan dienen in het IMF-stabilisatie en herstelprogramma.

Link naar het bulletin.