Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Regering geeft goedkeuring voor aanpassing subsidietarieven

Tijdens de regeringsvergadering van Suriname op woensdag 26 juli zijn enkele besluiten goedgekeurd. Ingaande 01 augustus 2023 zal de koopkrachtversterking van SRD 1800 verstrekt worden aan alle seniore burgers die Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) genieten, en de koopkrachtversterking nog niet hebben ontvangen. Verder zijn de subsidietarieven kind-en seniore burger met of zonder beperking en exploitatie gerelateerd goedgekeurd.

Volgens minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) zijn deze besluiten een tastbaar resultaat voor de gehele bevolking.

Het nieuwe subsidietarief voor kind- en bewoner gerelateerde zorg zal worden verhoogd van SRD 27 naar SRD 70 per cliënt/bewoner per dag. Daarnaast zal het subsidietarief voor exploitatie gerelateerde kosten stijgen van SRD 37 naar SRD 85 per personeelslid per dag. Deze verhogingen treden in werking vanaf 1 januari 2023 en zullen aanzienlijke verbeteringen brengen in de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen in de Surinaamse samenleving.

Verder is ook goedkeuring gegeven voor de invoering van een koopkrachtversterking voor seniore burgers. Vanaf 1 augustus 2023 zullen alle seniore burgers die momenteel de SRD 1800 koopkrachtversterking niet ontvangen, recht hebben op deze financiële ondersteuning. Met deze maatregel wil de regering de lasten voor de meest kwetsbare groepen verlichten en hen helpen een waardig en zorgeloos leven te leiden.

Minister Ramsaran benadrukt dat het Sociaal Programma, dat uitgevoerd wordt vanaf 31 januari 2023, de basis zal vormen voor deze koopkrachtversterking. Het programma zal tussen de 40.000-60.000 huishoudens een koopkrachtversterking van SRD 1800 per maand bieden en zal zeven essentiële goederen en diensten subsidiëren, waaronder brandstof, elektriciteit, water, gas, basisvoeding, transport en medicamenten.

Het ministerie van SoZaVo zal erop toezien dat er rechtvaardige en gelijke toegang is tot de koopkrachtversterking voor alle burgers die hier recht op hebben.