Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Moni Karta in Suriname wordt misbruikt om luxe feesten te bekostigen

GFC LIFESTYLEREDACTIE In Suriname, waar de Moni Karta bedoeld is als financiële hulp voor minderbedeelde burgers, wordt het doel van dit belangrijke programma helaas vaak niet bereikt.

De maandelijkse ondersteuning, bedoeld om gezinnen te helpen, zoals wanneer bijvoorbeeld een voogd de zorg voor kinderen overneemt na het overlijden van een ouder, lijkt vaak een andere bestemming te vinden.

Volgens een betrouwbare getuige is er een alarmerend misbruik van de Moni Karta. “Het is pijnlijk om te zien hoe het geld, bedoeld voor de verzorging van de kinderen, wordt uitgegeven aan luxe feesten,” zegt ze.

Haar waarnemingen onderstrepen volgens haar de noodzaak voor effectieve controlemechanismen.

Ze stelt, “Er moet meer toezicht zijn op hoe de fondsen worden besteed. We moeten mensen inzetten om te controleren waar de Moni Karta werkelijk naartoe gaat.”

Deze gevallen vragen om actie, meent ze.

“Het is van cruciaal belang dat de overheid maatregelen treft om dit misbruik tegen te gaan. Het blijven verstrekken van deze steun aan burgers die deze niet correct gebruiken, ondermijnt de doelstelling van het sociaal programma en schaadt de levenskwaliteit van de kinderen die deze hulp het meest nodig hebben.”

Foto ter illustratie.