Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Mentale gezondheid krijgt extra aandacht tijdens bewustwordingsmaand

Foto ter illustratie: man bij de psycholoog

Gedurende de afgelopen jaren is mentale gezondheid een groeiende prioriteit in Suriname geworden. Deze realisatie wordt steeds sterker, gezien de uitdagende economische situatie waarin het land verkeert. Dit heeft als gevolg dat de levenskwaliteit van burgers steeds vaker onder het optimale begint te liggen, wat ook leidt tot verslechtering van de mentale gezondheid.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft oktober uitgeroepen tot maand van de mentale gezondheid. In dat kader vertelt Tatiana Ashruf, coördinator Mental Health bij het ministerie op 22 september 2023, meer hierover.

De Mental Health coördinator zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname dat het van belang is dat er gewerkt wordt aan de mentale gezondheid van Surinamers, in het bijzonder de jongeren. Gedurende de maand oktober zal er dagelijks promotiemateriaal uitgezonden worden. Hiermee wordt getracht de connectie tussen mentale gezondheid en andere delen van het leven, zoals voeding en sport, naar voren te brengen. Er zal worden samengewerkt met verschillende organisaties, met name de Surinaamse Voetbal Bond en stichting Alzheimer Suriname, maar ook met maatschappelijk werkers, artsen en religieuze leiders.

Daarnaast wordt tijdens de bewustwordingsmaand ook de Suïcide Surveillance opgestart. Het doel hiervan is om de factoren voor zelfdoding na te gaan en te werken aan preventie. Ashruf geeft aan dat het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij momenteel bezig zijn de toegang tot verdelgingsmiddelen te verminderen en alternatieven bieden die de productiviteit in stand houden, zonder dat mensen er schade aan leiden.

Verder is een Mental Health Fair in de planning die voornamelijk gericht zal zijn op de adolescenten. Het gaat om een beurs waar informatie wordt gegeven over de betekenis van mentale gezondheid en hoe ze vorm kunnen geven aan hun eigen veerkracht ofwel het omgaan met tegenslagen en zoeken van steun.

“Gerelateerd daaraan zullen we ook een artiest aantrekken die op een creatieve manier bezig zal zijn met de jongeren”, stelt coördinator Ashruf. Ze legt uit dat jongeren op deze manier een kunstwerk kunnen creëren dat uitbeeldt wat mentale gezondheid voor hen betekent. De beurs is gepland voor 28 oktober 2023.