Suriname
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Hoop creëren door actie: Suïcidepreventie verdient voortdurende aandacht

GFC NIEUWSREDACTIE – Elk jaar wordt op 10 september extra aandacht gevraagd voor een kwestie die vaak in de schaduw blijft, maar die levens diepgaand beïnvloedt: suïcide, zelfbeschadiging en de cruciale preventie hiervan.

Dit jaar draait het thema om “Hoop Creëren door Actie,” en deze focus is urgenter dan ooit tevoren.

Het is onze missie om het bewustzijn onder de samenleving te vergroten en alternatieven aan te bieden om leed te verlichten en te voorkomen. Samen hopen we elkaar te ondersteunen waar dit het hardst nodig is, zegt het ministerie van Volksgezondheid van Suriname in een verklaring.

In 2021 heeft het ministerie twee trainingen laten vertalen door de Pan American Health Organization (PAHO) van het Engels naar het Nederlands. Deze trainingen zijn vrij toegankelijk voor medische en sociale hulpverleners via de virtuele campus van de PAHO.

Eén van deze trainingen, genaamd ‘Preventie van Zelfbeschadiging/Suïcide: versterking van Eerstelijnszorgverleners’, werd in 2022 georganiseerd in Nickerie met de steun van de PAHO, als reactie op het groeiende aantal suïcidegevallen in dit district.

Het ministerie wilde de hulpverleners in Nickerie tools bieden om actief bij te dragen aan suïcidepreventie in hun district.

Zowel de training ‘Preventie van Zelfbeschadiging/Suïcide: versterking van Eerstelijnszorgverleners’ als de training ‘Psychologische Eerste Hulp (PEH) bij Rampenbeheersing in het Caribisch gebied’ zijn beschikbaar op de virtuele campus website van de PAHO.

Hulpverleners zullen binnenkort informatie vinden over hoe ze kunnen deelnemen. U kunt ook zelf ‘PAHO virtual campus’ opzoeken, u registreren en de namen van de trainingen zoeken.

Sindsdien heeft het district Nickerie, met steun van UNICEF, preventieve acties ondernomen. Zo heeft de first lady initiatieven genomen om kinderen in Nickerie tools te geven om zichzelf te beschermen. Belangrijke sleutelfiguren in het district, waaronder de DC van Nickerie, zijn gemotiveerd en actief bezig om een echte verandering te brengen in het leven van hun medemensen.

Gedurende deze periode zal de samenleving informatie tegenkomen over suïcidepreventie. Wat kunnen mensen voor zichzelf doen en wat kunnen ze voor anderen doen?

Het Ministerie wil dat eenieder in staat is om te weten wat te doen als ze zichzelf geen uitweg meer zien en aan suïcide denken. Het leed is echt, en we moeten er ook echt oog voor hebben.

“Laten we samen hoop creëren door actie te ondernemen. Samen kunnen we levens redden”, aldus de oproep van het ministerie.