Serbia
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Фискални савет: Неопходно је унапредити аспекте фискалне политике

Завршни рачун буџета Србије за 2022. годину јасно указује на бројне аспекте фискалне политике које је потребно унапредити, наводи се у оцени Предлога Закона о завршном рачуну коју је урадио Фискални савет Србије и додаје да је анализом коју је урадио разрешен део недоумица у вези са конкретним фискалним политикама из прошле године, али да су нека питања и даље остала отворена. 

Фискални савет наводи да се у завршном рачуну може видети да је током 2022. године, 122 милијарде динара, односно више од милијарде евра, прерасподељено мимо уобичајене буџетске праксе, тј. коришћењем текуће буџетске резерве. 

"Оно што је, међутим, још остало непознато јесте то како је тачно потрошено више од 500 милиона евра од тих средстава. Наиме, одлукама Владе Србије ови расходи класификовани су као поверљиви, иако су готово у целини реализовани ван сектора безбедности", наводи се у анализи.

Оцењује се да би се буџетски процес знатно унапредио кад би се отклониле недоречености завршног рачуна.

Фискални савет указује на лоше планирање буџетских расхода, које је у већем броју случајева идентификовано као главни разлог због кога је коначно извршење буџета знатно одступило од планираног.  

Такође, оцењује се као ниска ефикасност државе у спровођењу политика и пројеката који су важни за побољшање квалитета живота грађана Србије, међу којима су заштита животне средине, просвета, здравство и друго, као и лоша пракса да се јавне политике воде преко текуће буџетске резерве.

Тиме се, оцењују у Фискалном савету, заобилазе стандардне буџетске процедуре. 

Наводи се и недовољна транспарентност, која је изражена и у приказивању великих расхода државе као што су буџетске позајмице. 

Предложеним Завршним рачуном даје се свеобухватан извештај о фискалној политици у 2022. години чиме се заокружује буџетски процес за ту годину и у њему се по први пут може видети структура извршених расхода на нивоу појединачних буџетских корисника, у шта су укључени и индиректни корисници, о чему се не извештава у редовним месечним извештајима о извршењу буџета, наводи се у оцени.

У анализи се истиче и да бројни издвојени извештаји које документ садржи додатно осветљавају фискалну политику вођену у прошлој години, као што су извештај о коришћењу средстава из буџетске резерве, образложење одступања у односу на буџетски план и сви они заједно дају заокружену слику о управљању јавним финансијама у прошлој години, која је, како се оцењује, из фискалног угла била веома турбулентна.   

Позитивним се оцењује то што се наставља пракса, успостављена пре пет година, да овај Закон пролази кроз редовну скупштинску процедуру.