Poland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Już obowiązują: 9 czerwca 2022

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jonkowo-Warkały (PLH280039) (DzU z 25 maja 2022 r., poz. 1099)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 25 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (DzU z 25 maja 2022 r., poz. 1100)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Lasów Starachowickich (PLH260038) (DzU z 25 maja 2022 r., poz. 1101)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 13 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kunowskie (PLH260039) (DzU z 25 maja 2022 r., poz. 1103)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 27 maja 2022 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (DzU z 7 czerwca 2022 r., poz. 1209)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 8 czerwca 2022 r., poz. 1220)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego (DzU z 8 czerwca 2022 r., poz. 1221)