Poland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Inwestycja Orlenu zwiększają bezpieczeństwo Polaków

Dział: Gospodarka

INWESTYCJE ORLENU

autor: Fratria

autor: Fratria

Rekordowe 36 mld zł Grupa ORLEN przeznaczy tylko w tym roku na realizację strategicznych inwestycji trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski. To o 12 mld zł więcej niż wyniosły łączne wydatki koncernu na inwestycje w latach 2008-2015. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku, na inwestycje ORLEN przeznaczy łącznie 320 mld zł. Realizując kluczowe projekty, w tym przede wszystkim związane z rozwojem energetyki odnawialnej oraz bezpiecznej małej energetyki jądrowej, Grupa ORLEN tworzy tysiące nowych miejsc pracy we wszystkich regionach Polski. Umacnia tym samym swoją pozycję, jednego z trzech największych pracodawców w Polsce. Finalizacja prowadzonych projektów zagwarantuje Polakom stabilne dostawy taniej, pewnej i czystej energii, a także znacząco przyczyni się do transformacji krajowej energetyki.

Stworzyliśmy silną Grupę ORLEN, która jest już w gronie 150 największych firm na świecie pod względem przychodów. To dało nam jeszcze większe możliwości rozwoju i pozwoliło szybciej dokonywać zmian, na których już teraz korzystają wszyscy Polacy. Nie zwalniamy tempa. Wzmocnieni dzięki fuzjom chcemy w pełni wykorzystać nasz potencjał. Dlatego konsekwentnie inwestujemy wypracowane zyski. W tym roku nakłady inwestycyjne wynoszą 36 mld zł. To ogromna kwota, najwyższa w historii Grupy ORLEN. W dużej mierze przeznaczamy ją na skuteczną transformację energetyczną, w tym na projekty związane z energetyką odnawialną oraz zeroemisyjną technologią jądrową. To inwestycje w długofalowy rozwój ORLENU, ale również w nowe miejsca pracy i bezpieczną przyszłość Polaków

— mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Grupa ORLEN w ostatnich latach znacząco zwiększyła wydatki na inwestycje. Wzrosły one 4,5-krotnie – z 4,3 mld zł w 2018 r. do 19,7 mld zł w 2022 r. W tym roku nakłady inwestycyjne osiągnęły rekordowy poziom 36 mld zł. W sumie przez ostatnie osiem lat wyniosą one ponad 93 mld zł. Dla porównania, w latach 2008-2015 było to 24 mld zł, czyli średnio ok. 3 mld zł rocznie.

Na inwestycjach realizowanych przez Grupę ORLEN zyskują całe regiony. Koncern jest największym płatnikiem podatków w Polsce, a płatności od ORLEN otrzymuje co druga gmina w Polsce. Tylko w pierwszym półroczu 2023 r. Grupa ORLEN wpłaciła do budżetu państwa oraz do budżetów samorządowych blisko 36,5 mld zł, o ok. 20 mld zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Na ten wzrost wpłynęło m.in. zwiększenie skali działalności w efekcie przeprowadzonych fuzji.

120 mld złotych na zielone inwestycje

W tym roku koncern przeznacza środki na kontynuację kluczowych inwestycji w obszarze zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, m.in. na budowę pierwszej farmy wiatrowej, która powstanie na polskich wodach Bałtyku. Baltic Power jest najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce, którego realizacja znacząco wpłynie na zmianę polskiego miksu energetycznego. Wraz z zakończeniem budowy w 2026 roku, farma rozpocznie produkcję czystej energii, która pozwoli zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Natomiast już teraz realizacja tej inwestycji umożliwia tworzenie setek nowych miejsc pracy. Kolejne 100 powstanie w związku z budową pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, a następne 50 przy budowie portu serwisowego farmy Baltic Power w Łebie.

Koncern inwestuje w odnawialne źródła energii także na lądzie. W ostatnim czasie podpisał przedwstępne umowy na zakup farm wiatrowych o łącznej mocy ok. 170 MW oraz farm fotowoltaicznych o mocy ponad 190 MW. Jednocześnie rozbudowuje posiadane już instalacje. Farma fotowoltaiczna w Wielbarku (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW do końca tego roku zostanie powiększona do 70 MW. Z kolei w przyszłym roku, w sąsiedztwie farmy Gryf (woj. wielkopolskie, gm. Przykona), której moc wynosi 25 MW, powstaną kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 68 MW. Wkrótce w gminie Przykona rozpocznie się także budowa następnych farm Grupy ORLEN – PV Mitra o mocy 65 MW i PV Żuki o mocy 2,4 MW. Po ich uruchomieniu wszystkie instalacje OZE zlokalizowane na tym terenie zabezpieczą w energię elektryczną prawie 90 tys. gospodarstw domowych.

Na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski duży wpływ będzie miała także inwestycja Grupy ORLEN w małą energetykę jądrową. Do 2030 roku koncern zbuduje w Polsce pierwszy SMR (mały reaktor modułowy), w amerykańskiej technologii BWRX-300 spełniającej najwyższe standardy bezpieczeństwa. To oznacza tanią i czystą energię dla milionów Polaków. Jeden blok o mocy 300 MW zabezpieczy potrzeby ok. 300-350 tys. gospodarstw. Każdy blok, który powstanie, będzie generował ok. 100 miejsc pracy w samej elektrowni i około tysiąca w regionie. To szansa nie tylko dla inżynierów i techników, lecz także zupełnie nowe możliwości dla mieszkańców terenów, w sąsiedztwie których staną małe reaktory.

Zgodnie ze strategią, do 2030 r. koncern zainwestuje w zielone projekty 120 mld zł, czyli 40 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych. Natomiast w efekcie już przeprowadzonych inwestycji Grupa ORLEN jest obecnie trzecim największym producentem energii z OZE w Polsce. Od 2018 do połowy tego roku wyprodukowała z odnawialnych źródeł 4,2 TWh zielonej energii.

Inwestycje wspierające rolnictwo

Energetyczne inwestycje Grupy ORLEN wspierają także polskich rolników. Koncern poprzez spółkę ORLEN Południe nabył już trzy funkcjonujące biogazownie rolnicze: Buczek (woj. kujawsko-pomorskie), Konopnica (woj. łódzkie) i Wrony-Wawrzyńce (woj. podlaskie). Z pozyskiwanych substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przetwórstwa będzie produkowany przyjazny środowisku biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce. Obecnie trwa też budowa czwartej instalacji – w Głąbowie. To pierwsza w Polsce ekologiczna biometanownia, która umożliwi produkcję ponad 7 mln m3 biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo bioLNG. Taka ilość pozwala na przejechanie 22 mln km pojazdem ciężarowym.

W Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) koncern zainwestuje w nowoczesną tłocznię oleju, która będzie przerabiała pół miliona ton rzepaku pozyskiwanego w pierwszej kolejności od polskich rolników i wytwarzała rocznie 200 tys. ton oleju z przeznaczeniem na produkcję niskoemisyjnych biopaliw. Inwestycja oznacza również nowe perspektywy rozwoju dla miasta i regionu. Sama tłocznia to ponad 100 nowych miejsc pracy, a funkcjonowanie zakładu stworzy popyt na dodatkowe usługi, które mogą być świadczone przez lokalnych przedsiębiorców.

Rozwój spółek z Grupy ORLEN

Inwestycje realizowane są także w spółkach z Grupy ORLEN. W ANWILU rozpoczęła się testowa produkcja nawozów azotowych, w ramach nowej, trzeciej linii, której powstanie zwiększa dotychczasowe możliwości wytwórcze włocławskiej spółki o 50 proc., do 1 461 tys. ton rocznie. Ograniczy to import produktów nawozowych i wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Realizacja tego projektu ma duże znaczenie, nie tylko dla rozwoju samej spółki, ale także regionu i jego mieszkańców, którzy dzięki temu zyskali nowe miejsca pracy.

W biorafinerii ORLEN Południe w Trzebini zainwestowano w pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację, która produkuje ekologiczny glikol propylenowy. Jej zdolności wytwórcze wynoszą 30 tys. ton rocznie, co oznacza, że spółka jest w stanie pokryć aż w 75 proc. krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. W efekcie realizacji inwestycji, w instalacji glikolu powstało kilkadziesiąt miejsc pracy.

Integralną częścią kompleksu w Trzebini jest pierwszy w Polsce HUB produkcji wodoru jakości automotive, z którego od ponad roku dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie. Testowane są w niej autobusy wodorowe różnych producentów.

Natomiast w Poznaniu Grupa ORLEN rozpoczęła testy swojej pierwszej w Polsce ogólnodostępnej, całodobowej stacji wodorowej, która będzie zasilać nie tylko autobusy, ale też samochody osobowe i ciężarowe. W ramach umowy podpisanej przez ORLEN z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Poznaniu koncern w najbliższych 15 latach dostarczy na potrzeby poznańskiej komunikacji 1,8 mln kg paliwa wodorowego, którym będzie tankowane 25 autobusów. To największy tego typu projekt wodorowy w Polsce i jeden z nielicznych tak dużych w Europie. Inwestycja wpisuje się w strategię wodorową Grupy ORLEN, w ramach której do 2030 roku na realizację projektów wodorowych, wspierających transformację energetyczną, przeznaczone zostanie 7,4 mld zł.

mat. pras.

Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/gospodarka/664565-inwestycja-orlenu-zwiekszaja-bezpieczenstwo-polakow