Poland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Firmy transportowe płacą akcjonariuszom dywidendę

Pod koniec sierpnia Trans Polonia przeznaczyła na dywidendę niemal 9,4 mln zł, zaś Grupa OTL wypłaciła akcjonariuszom 83,8 mln zł. Oba podmioty zwiększają przychody i spodziewają się lepszego całego roku. Za I półrocze 2023 roku Trans Polonia wypracowała 102,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11,7 r/r), przy zysku EBITDA w wysokości 10,2 mln zł (+0,3% r/r) i zysku netto: 4,3 mln zł (+68,3% r/r). Spółka zwiększyła udział sprzedaży realizowanej poza granicami Polski (80,8% wobec 73,5% r/r). 

Trans Polonia zakłada utrzymanie pozytywnych trendów rynkowych w kolejnych okresach. – Liczymy na systematyczny wzrost biznesu w najbliższych kwartałach, choć obserwujemy pewne spowolnienie gospodarcze, szczególnie w Niemczech – przyznaje wiceprezes zarządu ds. finansowych Trans Polonia Krzysztof Luks. 

Gotówka w kasie

Spółka ma także gotówkę. W I półroczu TPG wypracowała istotnie wyższe r/r przepływy z działalności operacyjnej rzędu 14,9 mln zł (wobec 4,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.) i dysponowała na 30 czerwca 2023 r. 52,9 mln zł środków pieniężnych. Ponadto wg stanu bilansowego na ww. dzień, Grupa posiadała nieznaczne zadłużenie finansowe netto w wys. 3,7 mln zł, rzutujące na wskaźnik dług netto/EBITDA LTM w wys. 0,16 pkt. – W perspektywie średnioterminowej dążymy do przekroczenia bariery 300 mln zł przychodów, połączonego z utrzymaniem rentowności i kontynuacją redystrybucji zysków do naszych akcjonariuszy w formie dywidend – zapowiada Luks.

Drugą dywidendową spółką GPW jest Grupa OTL, której przychody w I półroczu wrosły o 138% r/r do 351,6 mln zł, zysk netto 125,4 mln zł (+ 273% r/r), a skonsolidowana EBITDA 130,78 mln zł (+ 205% r/r). Przyrosty notowane są we wszystkich grupach działalności: w portowej wzrosły o niemal 100% r/r, w spedycji o ponad 256% r/r, w segmencie kolejowym o 48% r/r, a w hydrotechnice o 76% r/r. – Grupa OTL ma za sobą bardzo udane, rekordowe pierwsze półrocze tego roku, w którym sprzyjały nam czynniki rynkowe, w tym przede wszystkim przekierowanie transportu znaczącej części towarów masowych z drogi kolejowej na drogę morską za sprawą trwającej wojny w Ukrainie oraz zmian w łańcuchach logistycznych dostaw w Europie – tłumaczy prezes OT Logistics Kamil Jedynak. 

Uważa, że zainteresowanie tego typu usługami nadal będzie rosło. – W dalszym ciągu obserwujemy utrzymujący się wzmożony popyt na usługi logistyczne, głównie związane z przewozem, magazynowaniem oraz przeładunkami zbóż i pasz. Spodziewamy się także wzrostów na rynku dostaw węgla. Cały rok powinien zaowocować zwiększeniem przychodów Grupy OTL, na co wpływ będą w dużej mierze mieć właśnie czynniki rynkowe, w tym m.in. wspomniana obsługa ładunków zboża z Ukrainy w naszych terminalach. Ładunki te zostały przekierowane m.in. do Polski po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej na początku lipca – wyjaśnia prezes OT Logistics.