Poland
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

ESG to szansa, a nie ciężar

Materiał partnera programu: BNP Paribas

Rosną oczekiwania wobec firm i instytucji dotyczące zrównoważonego rozwoju. Czy firmy im sprostają?

Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój to nie jest nowe pojęcie. Już w latach 80. XX wieku raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przyszłość” jasno wskazywał, że mamy ograniczone zasoby i musimy zmienić nasze tradycyjne podejście do wzrostu ekonomicznego. Zgodnie z definicją zrównoważony rozwój ma na celu zapewnienie rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej ochronie równowagi społecznej i środowiskowej. Do tej pory odpowiedzialność tę poczuli nieliczni, dlatego konieczne jest wprowadzenie regulacji i wymogów prawnych, aby zrównoważony rozwój stał się priorytetem dla nas wszystkich.

Unia Europejska dla realizacji powyższych założeń przyjęła Europejski Zielony Ład, stanowiący mapę drogową dla wdrażania nowych rozwiązań prawnych oraz narzędzi finansowych. Na tych założeniach powstaje szereg regulacji i wytycznych, jak taksonomia UE, rozporządzenie SFRD (Sustainable Finance Disclosure Regulation) czy dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) wprowadzająca obowiązek raportowania zagadnień ESG. Wymogi te są kaskadowane poprzez instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa na całe łańcuchy wartości.

Mnogość regulacji, oczekiwań rynkowych, nacisków ze strony inwestorów, klientów czy konsumentów powoduje, że tylko firmy świadomie i odpowiedzialnie prowadzące swoją działalność będą w stanie utrzymać się na rynku. Dla wielu będzie to oznaczało zmiany w modelu biznesowym, operacjach czy założeniach strategicznych. Jeżeli firma nie wdraża odpowiedzialnych praktyk biznesowych i nie raportuje ich w sposób rzetelny i transparentny, staje przed ryzykiem utraty konkurencyjności czy braku dostępu do kapitału. Zrównoważony rozwój jest dziś koniecznością, staje się nieodłącznym elementem budowania wartości spółek.