Malta
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Każ dwar traffikar ta’ eroina dikjarat null wara 15-il sena

Il-Qorti Kriminali ddikjarat bħala nulla l-kumpilazzjoni ta’ provi kontra raġel Libjan akkużat bi traffikar ta’ eroina u l-akkuża sussegwenti tiegħu, wara xejn inqas minn 15-il sena ta’ proċeduri kriminali. Faisal Mohammed M. Wadi ta’ 46 sena kien ġie mixli b’konfoffa għat-traffikar tal-eroina lura f’Settembru tal-2008, wara li uffiċjali tad-dwana tal-ajruport skoprew id-droga f’bagalja ta’ ċerta Anna Spiteri mal-wasla tagħha mit-Tuneżija.

Madwar 3.5kg eroina nstabu li kienu moħbija fil-kisja ta’ żewġ kaxxi tal-laptop li kieku kienu vojta. Meta mistoqsija mill-pulizija, Spiteri kienet insistiet li ma kinitx taf bid-droga, hekk kif il-bagalja tagħha kienet ġiet ippakkjata minn raġel li magħha kienet qattgħet numru ta’ jiem fit-Tuneżija, ċertu Naji Ahmad Mohamed Al Maraash.

Al Maraash kien talabha tieħu xi rigali li kien xtara għall-familja tiegħu lura Malta. Dawn kellhom jinġabru minn tnejn minn sħabu, li lilhom qalulhom biex tgħaddi l-bagalja tagħha biex eventwalment titwassal fil-lukanda tagħha f’Tas-Sliema.

Il-pulizija malajr arrestat liż-żewġt irġiel inkwistjoni, Mohammed Margash u Issam Zbeta, fis-Sala tal-Wasliet tal-ajruport. Margash, li huwa ħu Maraash, kien spjega li l-imputat, Wadi, kien ċempel u talbu jiġbor lill-mara mill-ajruport u jeħodha fil-lukanda tagħha. Wadi, li kien ukoll kien fl-ajruport meta waslet Spiteri, kien ħallas €100 kemm lil Margash kif ukoll lil Zbeta għal dan l-inkarigu.

Wadi ġie arrestat l-għada, fit-18 ta’ Settembru 2008. Huwa ċaħad dak li ntqal dwaru, kif ukoll kull involviment fit-traffikar tad-droga. Sostna li kien l-ajruport biex jiltaqa’ ma’ Zbeta u jħallaslu għal xi xogħlijiet li kien għamel.

Fi Frar 2023, l-Avukat Ġenerali ħareġ abbozz ta’ akkuża kontra Wadi, fejn akkużah li importa eroina u kkonfoffa biex jimporta eroina, u talab li r-raġel jiġi kkundannat għal għomor il-ħabs jekk jinstab ħati. L-avukati ta’ Wadi Arthur Azzopardi u Jacob Magri, kienu ppreżentaw nota bl-argumenti tad-difiża tar-raġel, l-ewwel waħda kienet li l-imputat kien jismu Faisal Musbah Ali Wadi, u mhux Faisal Mohammed M. Wadi kif dikjarat mill-Att ta’ Akkuża.

Dan il-fatt kien diġà ġie rikonoxxut mill-Qorti Kriminali sa Marzu 2009, irrimarkaw l-avukati, li sostnew li dan id-difett fl-atti kien wassal għal null ta’ l-att ta’ akkuża, peress li kien jittratta persuna fittizja li ma kinitx l-imputat.

F’Lulju 2023, il-partijiet qablu li jagħmlu sottomissjonijiet biss dwar dan il-motiv quddiem il-Qorti Kriminali, ippreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera. L-imħallef, wara li eżaminat l-atti tal-każ, innotat li r-rekord kriminali esebit kien għal Faisal Musbah Ali Wadi u li, miktuba bl-idejn b’linka ħadra fin-naħa ta’ fuq tad-dokument, kienu l-kliem “tista’ tkun l-istess persuna”.

Il-Qorti osservat ukoll li mill-fajl tal-kawża jirriżulta li l-imputat kien ġie ddikjarat immigrant ipprojbit f’April 2002 u kien inħareġ b’ordni ta’ tkeċċija, iżda kien imbagħbas fil-passaport tiegħu u rritorna taħt identità falza.

Waqt il-kumpilazzjoni tal-evidenza, l-Avukat Ġenerali kien talab korrezzjoni għall-isem, aktar tard awtorizzat mill-qorti, biex jinqara “Faisal Mohamed Musbah Ali Wadi.” F’dak l-istadju, l-imputat kien intalab iressaq appell ġdid u reġa’ wieġeb mhux ħati.

Id-difiża saħqet li għalkemm l-akkużi reġgħu nqraw, ma kien ingħata l-ebda digriet ta’ prima facie, li wassal għan-nullità tal-att ta’ akkuża. F’Ġunju 2009, id-difiża kienet speċifikament eżentat lill-prosekuzzjoni milli jkollha turi l-evidenza kollha tagħha mill-ġdid, osserva l-imħallef.

“Ladarba l-kumpilazzjoni tal-provi kellha terġa’ ssir, l-akkużi kellhom jinqraw għal darb’oħra u kellu jerġa’ jinħareġ ukoll id-digriet prima facie, u kieku d-difiża ma teżentatx lill-prosekuzzjoni milli tisma’ lix-xhieda mill-bidu, kellhom jerġgħu jixhdu wkoll.”


Mill-atti tal-każ, dan ma deherx li sar, qalet il-qorti, “wassal għan-nullità, kemm tal-atti tal-kumpilazzjoni tal-provi, kif ukoll dak tal-Abbozz tal-Akkuza…” Fid-dawl ta’ dan l-iżball proċedurali, l-imħallef qalet li ma kellhiex għażla ħlief li tiddikjara l-kumpilazzjoni tal-provi u l-att ta’ akkuża sussegwenti bħala nulli, u ordnat li l-imputat jerġa’ jiġi lura fl-istat li kien fih qabel ma ngħatat l-att ta’ akkuża. maħruġa.