Malta
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Ħallelin sawtu lil ġojjellier anzjan mitluf minn sensih qabel serquh fil-ħanut tiegħu

Il-grupp ta’ ħallelin li fil-mira kien ħanut tal-ġojjelliera fejn is-sid anzjan tal-ħanut kien issawwat u spiċċa mitluf minn sensih filwaqt li beda jgħajjat ​​għall-għajnuna, għadu f’qagħda kritika u ma jista’ jikkomunika ma ħadd, ingħad fil-Qorti l-Ħamis.

Quddiem il-maġistrat Ian Farrugia kompliet il-kumpilazzjoni tal-provi kontra l-persuni akkużati bis-serqa u swat fuq il-vittma li seħħet fil-25 ta’ Awwissu li għadda. Żewġt irġiel Marokkini – Zuhair Hadoumi ta’ 26 sena residenti Tas-Sliema u Mohamed Anas Boualam ta’ 37 sena li joqgħod Ħaż-Żebbuġ, qed jiġu mixlija flimkien ma’ Donna Sciberras ta’ 29 sena, kriminal mingħajr indirizz fiss, b’rabta ma’ dan ir-reat.

L-ispettur Lydon Zammit kien l-ewwel xhud f’xhieda li damet aktar minn siegħa. L-ispettur ta rendikont fid-dettal tal-investigazzjoni, li għadha għaddejja, u tal-arresti tat-tliet suspettati. Il-qorti imponiet restrizzjonijiet ta’ rappurtarġ fuq xi aspetti tax-xhieda, fid-dawl ta’ investigazzjonijiet li għadhom għaddejjin dwar partijiet terzi.

It-tliet akkużati qed iwieġbu mhux ħatja ta’ akkużi ta’ attentat ta’ qtil, ġrieħi gravi bi strument li jaqta’ u bil-ponta, li żammew lill-vittma kontra r-rieda tiegħu heddewh, ta’ serq aggravat u li kkawżaw ħsara volontarja b’valur ta’ aktar minn €2,500. Aktar akkużi relatati huma li ġarrew ta’ sikkina fil-pubbliku u l-użu tagħha waqt it-twettiq ta’ reat, kif ukoll li ma obdewx l-ordnijiet leġittimi tal-pulizija.

L-Ispettur Zammit spjega kif il-pulizija kienet irċeviet telefonata dwar persuna mitlufa minn sensiha u ma tirrispondix li nstabet, b’idejha marbuta, ġewwa ħanut tal-ġojjellerija fiż-Żurrieq. “Konna infurmati li din il-persuna kienet is-sid tal-ħanut u kienet ittieħdet l-isptar.”

Il-vittma kienet f’qagħda kritika u ma setgħetx tikkomunika dak il-ħin, huwa qal. Iben il-vittma kien qal lill-ispettur li l-ewwel indikazzjoni li xi ħaġa kienet ħażina kienet meta missieru naqas milli jgħaddi għal ommu fil-ħin miftiehem. Huwa kien mar il-ħanut biex jara jekk kollox kienx sew u sab ix-shutter magħluq.

Waqt li ħares mix-shutter, ir-raġel lemaħ lil missieru fil-kamra ta’ wara, marbut u ma jistax jiċċaqlaq u pprova jisforza x-shutter tal-metall jinfetaħ, mingħajr suċċess. Aktar tard waslu membri tal-familja u kisbu aċċess għall-ħanut billi qatgħu tieqa.

Il-vittma kien f’għadira demm ġewwa kamra li tintuża bħala l-workshop. F’dik il-kamra, l-uffiċjali tal-pulizija kienu sabu wkoll żewġ safes kbar, li wieħed minnhom kien miftuħ u vojt u l-ieħor magħluq iżda mhux imsakkar.

Il-ħsara fl-intern tal-ħanut kienet estensiva, qal l-Ispettur Zammit, u żied li biċċiet tal-ġojjellerija evidentement kienu neqsin mill-vetrina. “Deher li l-akbar taqbida seħħet wara l-bank fejn il-vittma kien iservi lill-klijenti,” qal l-ispettur. B’referenza għal ritratti meħuda mill-membri tal-familja tal-ħanut qabel inħareġ mill-ħanut tiegħu, wera kif il-vittma nstab rasu ’l isfel b’idejh marbuta wara dahru.

Raġel li kien jgħix fil-viċin kien ra l-isgass jiġri, u qal lill-pulizija li kien fuq il-gallarija tiegħu meta ra mara u żewġt irġiel jidħlu fil-ħanut, jagħlqu l-shutter warajhom. Filmati miġbura minn CCTV cameras installati f’residenzi ġirien urew lill-ħallelin ġejjin mid-direzzjoni tal-knisja parrokkjali taż-Żurrieq, jaqsmu t-triq ħdejn l-iskola, jaqsmu mill-ġdid qrib il-ħanut, qabel damu barra minnu għal ftit minuti.


“Donna Sciberras kienet faċilment tingħaraf mill-filmati,” huwa qal. Ir-rotta li ħadu l-ħallelin ġiet traċċata permezz ta’ filmati tas-CCTV sa Blue Grotto avenue, fejn bidlu l-karozzi. Il-pulizija għarfu lit-tieni suspettat, Mohammed Anas Boualam minn filmati tas-CCTV li ġibdu l-bdil tal-karozza.

L-investigaturi nnutaw li t-tlieta kienu waslu f’Peugeot bajda, li kienet niżżlithom ħdejn il-knisja taż-Żurrieq. Sid il-karozza ġie interrogat u qal lill-pulizija li l-vjaġġ kien ibbukkjat fuq Bolt permezz ta’ kont reġistrat bl-isem “Anas Ines”. Il-passiġġieri kienu nġabru miż-Żebbuġ fis-6:31pm u kienu waslu ż-Żurrieq madwar 20 minuta wara.

Wara s-serqa, huma kienu għamlu l-ħarba tagħhom f’dik li dehret li kienet taxi oħra. L-investigazzjonijiet dwar ix-xufier għadhom għaddejjin, qalet il-Qorti. Inħarġu mandati ta’ arrest għat-tliet suspettati. Fl-ewwel indirizz imfittex, il-pulizija sabu raġel Eġizzjan.

Huwa qal lill-pulizija li Boualam kien jgħix f’kamra fis-sular t’isfel u dan l-aħħar mara jisimha Donna kienet marret tgħix miegħu. Il-pulizija sabu d-droga meta fittxew fil-kamra użata mill-koppja, qal l-ispettur. Tfittxija fil-kamra tar-raġel Eġizzjan wasslet għas-sejba ta’ prezz żgħir li tipikament jintuża għall-ġojjellerija flimkien mal-ġakketta li kellha Donna Scibberas waqt is-serqa. Mobile u fajl li fih dokumenti Marokkini fuq Boualam. Filwaqt li mill-kamra ġew irkuprati wkoll imsielet żgħar tad-djamanti u perla.

Il-Pulizija skoprew borża li fiha madwar 620 pillola suspettata li kienet ecstasy ġewwa waħda mill-gwardarobbi. Aktar tard ir-raġel Eġizzjan tressaq il-Qorti fuq akkużi relatati mad-droga u l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin, qal l-ispettur.

It-tielet suspettat deher fis-3:15am fil-ġurnata tas-Sibt, fejn qabad taxi minn Sa Maison u sejjer lejn Tas-Sliema, iżda l-informazzjoni ma kinitx biżżejjed biex jiġi ntraċċat. Żvilupp fl-investigazzjoni seħħ aktar tard il-Ħadd meta l-investigaturi ntqal li l-isem tat-tielet persuna kien Zuhair Hadoumi, li jista’ jkun qed jgħix f’residenza f’San Ġwann jew Tas-Sliema.

Appartament ta’ Tas-Sliema fi Triq Manuel Dimech, tefgħa ta’ ġebla mill-għassa ta’ Tas-Sliema ġie identifikat u aktar tard sar rejd mill-pulizija. “It-tliet suspettati indunaw li konna ġewwa r-residenza u ppruvaw jaħarbu minn fuq is-soqfa. Donna Sciberras instabet fuq il-bejt tal-binja inkwistjoni, filwaqt li ż-żewġ suspettati l-oħra nstabu fuq il-bejt ta’ appartament ieħor, ħames bibien fit-triq.” It-tlieta ġew arrestati.

Fi tfittxijiet f’diversi appartamenti oħra rriżulta li nstab handbag iswed li kien fih €1,785, flimkien ma’ baskett ta’ raġel li kien fiha aktar flus kontanti, salib tad-deheb u price tag simili għal dawk misjuba fid-dar ta’ Ħaż-Żebbuġ.

Wieħed minn żewġ arloġġi tal-idejn, misjuba ġewwa haversack fuq is-sodda ġie identifikat bħala li ngħata lill-ġojjellier għat-tiswija ftit qabel is-serqa ġewwa pouch iswed, li kien fih ukoll dokumenti tal-vittma. Baskett ieħor li nstab fit-taraġ li jwassal għas-saqaf li kien fih arloġġi tal-idejn, imsielet u ġojjellerija, kif ukoll business card mill-ġojjellerija taż-Żurrieq li kienet il-mira tal-ħallelin.

Sid ta’ dgħajsa rmiġġata fil-Marina ta’ Ta’ Xbiex ta lill-pulizija pouch li kien sab abbandunata ħdejn id-daħla tal-marina u nstab li kien fiha d-dokumenti tal-vittma u glass breaker żgħir. Wara l-arrest tagħha, Sciberras kienet mexxiet lill-pulizija f’dar abbandunata fil-Pieta fejn kienet tgħix il-gang. Meta saret it-tfittxija immedjatament wara l-arresti, il-pulizija kienet sabet numru kbir ta’ kaxxi maroon vojta bil-logo u l-indirizz tal-ħanut tal-ġojjellieri taż-Żurrieq fil-mira tal-ħallelin.

Boualam qal lill-ispetturi Steven Gulia u Shawn Pawney li kien preżenti waqt is-serqa iżda ċaħad li sawwat lill-ġojjellier anzjan. Huwa wassal lill-pulizija f’moħbi fejn kien ħeba l-passaport, xi ġojjellerija u €3,920 flus kontanti li qal kienu tiegħu u ma ttieħdux waqt is-serqa.

Huwa qal lill-pulizija li kien iltaqa’ ma’ Hadoumi u Sciberras f’Cafeteria ta’ Tas-Sliema jumejn qabel is-serqa, fejn kienu qalulu bil-pjanijiet tagħhom. Hadoumi qal li kien Boualas li kien sawwat lill-vittma. “Qal li Donna kienet l-ewwel li daħlet, hi kienet qed iġorr sikkina fil-but… li l-manku tagħha ntuża biex isawwat lill-vittma. Qal li kien għen jorbot lill-vittma u li kisser il-vetrina tal-ħġieġ.” Qal ukoll lill-pulizija li ftit mid-deheb misruq seta’ nxtara minn terzi. L-investigazzjonijiet f’dan ir-rigward għadhom għaddejjin, qal l-ispettur.

Suspettat qal lill-pulizija li vittma ssawtat waqt li kien mitluf minn sensih wara li ċeda

Sciberras kien il-persuna li ġiet interrogata wara, u rrifjutat l-assistenza legali. “Hija kkoperat mal-pulizija u immedjatament qaltilna li l-informazzjoni kienet waslet mingħand terza persuna, li kienet talbet ħlas wara s-serqa.”

Kien hemm persuni oħra li kienu se jkunu involuti fis-serqa, qalet lill-pulizija, iżda kienu tneħħew mill-operazzjoni minn Boualam. Sciberras ċaħad li kellha s-sikkina, u qalet li kienet fil-pusses ta’ Hadoumi. Skont hi kien Hadoumi kienet sawwat l-aktar lill-vittma.

Boualam u Sciberras kienu f’relazzjoni, żied jgħid ix-xhud li informa lill-qorti li l-mara kellha tattoo b’ismu fuq driegħha. Hija qalet lill-pulizija li l-vittma kien ġie msawwat mitluf minn sensih wara li beda jgħajjat. Il-ħallelin ma kinux ibbukkjaw it-taxi li kienet telgħethom wara s-serqa, qalet il-mara, u żiedet li x-xufier kien sejjaħ lil Boualam. Għadhom għaddejjin ukoll aktar investigazzjonijiet f’dan ir-rigward, kompla l-Ispettur.

Priġuniera mara kienet resqet il-quddiem wara li semgħet bis-serqa, biex tgħid lill-pulizija li kienet tkellmet ma’ Sciberras waqt li t-tnejn kienu priġunieri u kien issemma l-ħanut tal-ġojjellerija inkwistjoni. Hija ċaħdet li tat lil Sciberras informazzjoni minn ġewwa dwar is-sistema tas-sigurtà tal-ħanut u kienet irrifjutat l-offerta ta’ Sciberras biex jipparteċipa fis-serqa, qal.

‘Rajt wieħed mill-irġiel jersaq lejn il-karozza tiegħi,’ qalet waħda mix-xhieda ċivili lill-qorti li isimha ma jistax jissemma’. L-ewwel xhud ċivili li xehdet f’dan il-każ qalet lill-Qorti li hija kienet fil-karozza tagħha barra bandli fil-viċin, mhux ‘il bogħod mill-ħanut tal-ġojjellerija, tistenna biex tiġbor lil żewġha.

“Neħħejt il-handbag tiegħi minn fuq is-seat ta’ quddiem għal wara, għalaqt il-bieba u dħalt fis-seat tal-passiġġier biex ir-raġel tiegħi jkun jista’ jsuq,” qalet il-mara. “Imbagħad rajt lil dawn iż- żewġt irġiel mexjin fid- direzzjoni tal-bandli. Wieħed minnhom beda jmur lejn il-karozza u ma tantx kont kuntent b’dan l-aġir. Ħriġt mill-karozza biex nerġa’ nerġa’ mmur fuq is-seat tas-sewwieq u mbagħad tlaqt.” Hija għarfet liż-żewġt irġiel fil-Qorti.

Il-Prosekutur Anthony Vella staqsa jekk kinitx semgħet lill-irġiel jitkellmu, u qalet iva. Ix-xhud li jmiss kien raġel anzjan li kien joqgħod ftit il-fuq fit-triq fejn hemm il-ħanut. Huwa qal lill-Qorti li dak il-ħin kien id-dar. “Rajt tliet persuni mexjin u kienu suspettużi.”

“Rajt mara u żagħżugħ irqiq iħabbtu l-bieb u xi ħadd fetħilhom. Ir-raġel imbotta l-bieb u daħal ġewwa. Għaxar minuti wara wasal raġel ieħor, akbar mill-ieħor u għalaq ix-shutter. Nofs siegħa wara kien hemm ħafna pulizija.”

“Ħsibt bejni u bejn ruħi, x’seta’ ġara lill-vittma, li normalment jagħlaq fis-7pm.” Hu identifika lil Boualam bħala ir-raġel il-kbir, u qal li ftakar li kien liebes flokk b’numru fuqu kbir, in-numru 35. Wieħed mill-ewwel persuni li wasal fuq il-post jiddeskrivi xena mdemmija ġewwa l-ħanut

Is-Surġent tal-pulizija stazzjonat fiż-Żurrieq qal li kien qiegħed fuq jaqdi dmiru fl-għassa u kien ta’ billejl, meta rċieva telefonata mill-kamra tal-kontroll fejn infurmahom li persuna kienet imsakkra ġewwa l-ġojjellieri u kellha bżonn l-assistenza.

Fuq il-post sabu lil iben il-vittma, li qal lill-uffiċjal dak li kien jaf f’dak l-istadju. “Konna rjna raġel wiċċu ’l isfel mal-art b’idejh marbutin wara dahru. Kien qed iċċaqlaq saqajh u jagħmel il-ħsejjes.” Il-vittma kien sofra ġrieħi f’rasu u kien mimdud f’għadira demm, huwa qal. Żewġ kaxxiforti ġew innutati miftuħa u vojta.

Il-bodycam tal-uffiċjal kienet mixgħula waqt li kien fuq il-post, huwa qal. Wara xehed kuntistabbli tal-pulizija li kien akkumpanja lix-xhud preċedenti fuq il-post, li ta rendikont simili għal dak deskritt mill-kollega tiegħu.

L-Avukat Mark Mifsud Cutajar informa lill-Qorti li f’dan l-istadju ma ssir l-ebda talba għall-ħelsien mill-arrest, “għal raġunijiet indipendenti mid-dikjarazzjoni ta’ ħtija tal-klijent tiegħu jew mod ieħor”. Hekk kif is-seduta ġiet fi tmiemha, il-qorti ddikjarat li rat biżżejjed provi biex it-tliet akkużati jirpoġġew taħt atta ta’ akkuża, u bagħtet l-atti lill-AG biex jiddeċiedi dwar jekk għandhomx jinġabru aktar provi.

Il-każ ġie differit għal nofs Ottubru. Għal Sciberras qed jidher l-avukat Brandon Kirk Muscat filwaqt li l-avukat Mark Mifsud Cutajar qed jirrappreżenta liż-żewġ imputati l-oħra.