Malta
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Ħabs għal raġel li nstab f’karozza ta’ ħaddieħor u hedded lil sidha b’sikkina

Raġel li hedded li joqtol lil sid ta’ karozza li kien instab fiha ntbagħat il-ħabs. Ans Algheziwi ta’ 35 sena mil-Libja u residenti l-Imsida, li kien ġie arrestat f’Ġunju, wara li nstab bilqiegħda ġewwa Mercedes pparkjata fi Triq it-Torri Point Avenue minn persuna li kien għaddej, li kien induna bil-ħoss tal-allarm tal-karozza.

Waqt il-kumpilazzjoni tal-provi, wieħed minn dawk li kienu għaddejjin kien xehed li pprova jrażżan lil Alghezwi flimkien ma’ sid il-karozza.. “Is-sid tal-karozza, li fih tifel żammu milli jiċċaqlaq u ħarġu mill-karozza u mbagħad bdew jitkellmu, aktarx bl-Għarbi li jien ma fhimtx, imma mbagħad dan il-ġuvni qalli li ma ried jagħmel xejn lill-akkużat, li se neħilsuh għax kien bil-ġuħ….iżda mbagħad f’daqqa waħda l-persuna fil-karozza ħarġet sikkina u qalet li jekk sid il-karozza kien se jsejjaħ lill-pulizija kien se joqtlu.”

Is-sid tal-karozza ta kont simili, u żied li Algheziwi kien talab lill-irġiel biex iħalluh, u saħaq li kien Musulman. “Għidtlu, ‘Jien Musulman ukoll, allura jekk jogħġbok dan mhux sew.” F’dak il-mument, Alghezwi ħareġ pen-knife ħamra u hedded li joqtol lill-irġiel, ingħad fil-qorti.

“Hu qal ‘Jien joqtolk’, rajtha s-sikkina, imbagħad żammejtlu idu lura u l-ħabib tiegħi ġie u neħħielu s-sikkina.” Is-sid poġġa lir-raġel mal-art u stenna li jaslu l-pulizija. L-uffiċjali tal-pulizija kienu ppruvaw jikkalmawh mingħajr suċċess, filwaqt li Algheziwi hedded li “joqtol lil kulħadd meta jmur lura.”

Sussegwentement Algheziwi ġie mixli b’attentat ta’ serq aggravat, li qal insulti u theddid, li kien fis-sakra f’post pubbliku, li kiser il-kundizzjonijiet ta’ ħelsien mill-arrest preċedenti u li sar reċidiv. Wieħed mill-uffiċjali li wettaq l-arrest qal lill-Qorti li r-raġel ma kienx qed iġib ruħu b’mod normali u jidher li kien fis-sakra jew taħt l-influwenza tad-droga. Fuq il-persuna tiegħu nstabet ukoll ittra li kien ħareġ mill-isptar Monte Carmeli.

Il-Qorti, ippreseduta mill-maġistrat Yana Micallef Stafrace, innutat li ma kien hemm l-ebda evidenza iebsa biex issostni l-akkużi relatati ma’ intossikazzjoni pubblika u reċidiva, iżda sabitu ħati tar-reati l-oħra.


Huwa kien ikkundannat 20 jum priġunerija għall-attentat ta’ serq u theddid u erba’ xhur oħra talli kiser il-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja tiegħu. Il-garanzija ta’ garanzija ta’ €15,000 tiegħu ġiet ukoll ikkonfiskata. L-Ispettur Shamus Woods mexxa l-prosekuzzjoni, filwaqt li l-avukat tal-għajnuna legali Leontine Calleja dehret għall-imputat