Malta
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Għar-raba’ darba miċħud il-pleġġ lil Roderick Cassar mixli bil-qtil ta’ martu

Ir-raġel akkużat li f’Novembru li għadda spara fatalment lil Bernice Cassar ġie miċħud lilu l-ħelsien mill-arrest għar-raba’ darba mill-Qorti Kriminali. Roderick Cassar jinsab akkużat bil-qtil ta’ martu Bernice barra l-post tax-xogħol tagħha f’Kordin. Minn dak li ħareġ mill-Qorti sa issa Cassar kien qed jemmen li l-vittma kienet f’relazzjoni ma’ kollega tax-xogħol.

Il-pulizija qalu li Cassar spara lil martu f’wiċċha u f’sidirha b’senter mingħajr liċenzja, u aktar tard mar il-Qrendi u għamel barrikata mar-residenza tiegħu. Huwa kien arrestat wara tensjoni ta’ 17-il siegħa mal-pulizija fejn hu ma riedx joħroġ mid-dar tiegħu.

It-talbiet preċedenti kollha ta’ Cassar għal libertà proviżorja ġew miċħuda, l-aktar riċenti issa din il-ġimgħa. Waqt li għamel sottomissjonijiet quddiem l-Imħallef Edwina Grima fil-Qorti Kriminali nhar l-Erbgħa, Franco Debono, wieħed mill-avukati ta’ Cassar, saħaq li r-raġel għandu jinħeles mill-arrest, u qal li huwa ssodisfa r-rekwiżiti legali għall-ħelsien mill-arrest.


L-Imħallef Edwina Grima ċaħdet il-ħelsien mill-arrest, għar-raġuni li ma kien hemm l-ebda bidla fiċ-ċirkustanzi ta’ Cassar minn meta ċaħdet l-applikazzjoni preċedenti tiegħu għall-ħelsien mill-arrest. L-Imħallef osservat li ħareġ li ‘care worker’ li qed timplimenta l-pjan ta’ kura li kien ippreparat għal Cassar, sabu bħala bniedem ansjuż ħafna, riservat u mhux kapaċi jew lest jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu.

Il-professjonista fil-qasam tas-saħħa xehedet l-Erbgħa, u qalet lill-Qorti li l-ansjetà ta’ Cassar kienet għadha evidenti u l-aktar uriet ruħha hekk kif joqrob id-dati tiegħu biex ikun preżenti fil-qorti. Kien hemm xi progress fir-rigward tal-imputat, hija qalet, hekk kif huwa kien talab biex jiltaqa’ mal-psikologu u kien fetaħ qalbu dwar it-tħassib tiegħu, li jdur mal-każ kriminali kontrih, uliedu u s-saħħa tal-ġenituri tiegħu.

Cassar ġie evalwat mal-wasla tiegħu fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, tfassal pjan ta’ kura u ġie riferut għand psikologu ta’ esperjenza, qalet l-Imħallef, filwaqt li żiedet li matul ix-xhur tiegħu f’kustodja preventiva, Cassar kien ġab ruħu tajjeb u ma kienx ikkawża problemi ma’ oħrajn. priġunieri.

Filwaqt li nnotat li wieħed mill-qraba ta’ Cassar kien offra li jaġixxi bħala terza garanti u kien lest li jipprovdi garanziji finanzjarji sa €100,000 għall-ħelsien mill-arrest, l-Imħallef qalet li dan ma kienx biżżejjed biex tingħata l-libertà proviżorja. Cassar ma ispirax il-fiduċja tal-qorti li kien se jirrispetta l-kundizzjonijiet tal-libertà proviżorja li tista’ timponi, qalet l-imħallef.

“F’dan l-isfond, u fuq kollox meta wieħed iżomm f’moħħu n-natura gravi tad-delitt li bih l-imputat huwa akkużat, il-qorti hija tal-fehma li xorta ma toffrix serħan il-moħħ li jekk tingħata l-libertà proviżorja ma jkunx hemm ripetizzjoni tar-reati, aktar u aktar meta qed jiġi akkużat li kiser ordni ta’ protezzjoni imposta fuqu mill-qorti.

“Għalhekk, meta d-dritt tiegħu għal-libertà jiġi mwieżen kontra l-interessi u s-sigurtà primarjament tat-tfal tal-vittma u tal-membri tal-familja, kif ukoll dawk tas-soċjetà inġenerali, il-miżien xorta jxaqleb favur iċ-ċaħda tat-talba tal-akkużat.”

L-avukati Angele Vella u Darlene Grima mill-Uffiċċju tal-AĠ qed imexxu l-prosekuzzjoni. L-avukati Arthur Azzopardi Marion Camilleri u Jacob Magri huma wkoll avukati difensuri. L-avukati Stefano Filletti, Marita Pace Dimech, Anne Marie Cutajar u Rodianne Sciberras qed jidhru parte civile.