Bulgaria
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Университетските болници се против новата методика за заплащане на лекарствата за онкоболни

Университетските болници се против новата методика за заплащане на лекарствата за онкоболни

© Юлия Лазарова

Дневник Експрес

Научавайте най-важното и интересното с бюлетина в 17 часа. Всеки ден, директно в имейла Ви.

От Асоциацията на университетските болници излязоха със становище, в което настояват за спешна законодателна промяна, за да се "избегне реалният риск от препятстване на нормалното функциониране на системата на здравеопазване", съобщава БТА.


Становището е във връзка с проекта на "Методика за условията и реда за заплащане от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури", публикуван на сайта на НЗОК.


Министър Хинков: Реекспортът на лекарства е основният проблем на здравната система

Министър Хинков: Реекспортът на лекарства е основният проблем на здравната система


Според асоциацията, която представлява 26 университетски болници, въведеното от методиката правило - когато няма действащи рамкови споразумения за предходната година, НЗОК да заплаща лекарствените продукти по цена, равна на най-ниската цена за единица количество лекарствено вещество за същия лекарствен продукт от доставените на всички, сключили договор с НЗОК изпълнители на болнична медицинска помощ през месеца, предхождащ месеца, за който се отнася отчетът на лечебното заведение, ще доведе до свръхзадлъжнялост и фалит на редица лечебни заведения.


От Асоциацията на университетските болници поддържат становището си, че когато няма действащи рамкови споразумения, лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК извън стойността на оказваните медицински услуги, следва да се заплащат по стойността, на която лечебното заведение е закупило конкретния лекарствен продукт, но не по-висока от определената в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


В сряда (27 септември) в отворено писмо от Българския лекарски съюз (БЛС) предупредиха, че заложеното в проекта на методиката може да увеличи задлъжнялостта на лечебните заведения и да остави хиляди онкоболни без животоспасяващи лекарства. В писмото те заявяват, че рисковете от въвеждането на новото правило в действие са сериозни и варират от генериране на загуби за добросъвестни лечебни заведения, закупили и приложили лекарствени продукти при съблюдаване на действащото законодателство, до блокиране на доставките на определени лекарствени продукти и лишаване на хиляди онкоболни пациенти от животоспасяващи лекарства.