Bulgaria
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Как са разпределени 2.16 млрд. лв. субсидии за земеделския сектор през 2023 г

Как се разпределят по сектори

Общата сметка показва, че средствата за 2023 г. (без изплатените през есента на 2022 помощи за единица площ) са разпределени 2 към 1 в полза на сектор "Растениевъдство" -1.33 млрд. лв., спрямо "Животновъдство" - 626 млн. лв. Това не е изненада. Разликите при директните плащания са най-големи, тъй като основните плащания са за единица обработвана/използвана площ.

Зърнено-маслодайните стопанства са пословично облагодетествани по тази линия. Но тази година те също получават и общо над 200 млн. лв. по линия и на другите плащания - това например е двойно повече от сектор "Плодове" и четири пъти повече от сектор "Зеленчуци". За зърнения сектор е и най-голямата подкрепа по линия на пазарните мерки (виж по- долу), при тях отива и най-голяма сума от държавните помощи - 116 млн. лв. към 1 септември

Колко са средствата по основните линии

Така наречените директни плащания са главният инструмент на Общата селскостопанска политика за подпомагане на земеделците. Двете й най-големи съставни части - плащането за единица площ (което традиционно се изплаща още в края кампанийната година и не е включено в таблицата) и т.нар. "зелени плащания" (практики, които са благоприятни за околната среда) се разпределят измежду над 54 хиляди стопанства. Традиционно най-голяма част от тях отиват в растениевъдството и особено зърнопроизводството, където са най-едрите стопанства.

Тази година държавните помощи са особено солиден източник на подпомагане на сектора. В тази графа се включват например отстъпките от акциза за използваното гориво в сектора на земеделието - около 100 млн. лв. годишно, данъчните облекчения за земеделски производители, минималните държавни помощи за селското стопанство, известни още като de minimis, които се предоставят на фермерите при конкретни кризисни ситуации на пазара и др.

През първата половина на тази година като извънредни държавни помощи бяха разпределени 213 млн. лв. компенсации за пострадалите от ефектите на войната в Украйна фермери - на практика към всички сектори, без зърнения и маслодайния. Впоследствие по същата линия през август бяха одобрени още 150 млн. лв., а след протестите - допълнителни 63 млн. лв. Така общата извънредна помощ заради войната по схема ще достигне 426 млн лв - колкото бяха дадени и през миналата година.

Животновъдите са основни бенефициенти на т. нар. "Преходна национална помощ" с бюджет 58 млн. лв. - това са средства от националния бюджет, с които допълнително се подпомагат стопанства с говеда и овце/кози майки.

В крайна сметка държавните плащания към сектора тази година ще са над 800 млн. лв, а ако се включат националните доплащания към европейските субсидии, сумата надхвърля милиард.

Общо 2.16 млрд. лева .е финансовата помощ за земеделския сектор през 2023 г - европейски и национални средства, по всички схеми и мерки за подпомагане на селското стопанство към началото на месец септември.

В тази сума не са включени 736 млн. лв. директни субсидии за площ (т.нар. СЕПП) от Кампания 2022, които вече са изплатени в края на миналата година. С тях директното подпомагане (европейско с национално доплащане) за сектора надхвърля 1.62 млрд.лв., а другите мерки с държавно финансиране надхвърлят 1 млрд.лв тази година. Аналогична сума на площ (може и по-малка) ще се изплати и в края на тази година. Така в резюме, годишно към местните земеделци се насочват над 2.5 млрд. лв.

Числата са от справка за всички плащания за земеделските стопани в рамките на 2023 година, предоставена на "Капитал" от държавни институции.

Според данните над две трети от средствата или 1.43 млрд. лв. са изплатени до септември, а до края на годината ще бъдат преведени още над 722 млн. лв.